FIRST JUMP INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021

A Soproni Egyetem pályázatot hirdet hallgatói számára „First jump – innovációs pályázat – 2021” címmel. A pályázat célja, hogy az Egyetem, a különböző képzésein tanuló hallgatók innovatív, piacképes ötleteit díjazza, elismerje. Pályázni három kategóriában lehet:
termék vagy termékcsalád, technológiai fejlesztés, szolgáltatás.

1. Termék vagy termékcsalád kategóriában pályázni kézzel fogható, vevői igényeket kielégítő tervvel, elgondolással lehet.  Ezen kategóriában benyújtott pályaművek főbb értékelési szempontjai a környezettudatosság, a funkcionalitás, valamint az esztétikai minőség.

2. Technológiai fejlesztés kategóriában pályázni valamely ipari alkalmazással, eljárással, valamint technológiai megoldással lehet. A kategóriában benyújtott pályaművek főbb értékelési szempontjai a környezettudatosság, a hatékonyság, valamint az innovációs tartalom.

3. Szolgáltatás kategóriában pályázni kézzel nem fogható eredményű tevékenység ötletével lehet. A szolgáltatás kategóriában érkezett pályaművek főbb értékelési szempontjai a környezettudatosság, a hatékonyság, valamint a hasznosság.


Pályázók köre: 

A pályázaton a Soproni Egyetem hallgatói vehetnek részt. Pályázni egyénileg lehet, egy pályázó több pályamunkát is benyújthat. A pályázat egyfordulós, nevezési díj nincs. A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja.

Nem pályázhatnak a bírálóbizottsági tagok, valamint a pályázati kiírók hozzátartozói.

 

Pályázható kategóriák:

1. termék vagy termékcsalád

2. technológiai fejlesztés

3. szolgáltatás

 

Pályázat díjazása:

A kategóriánként legjobbnak ítélt pályamű díja 100 000 Ft.

A bírálóbizottság döntése alapján kategóriánként további, összesen 50 000 Ft-os díj kerülhet különdíjként kiosztásra.

 

A pályázat beadási határideje:

2021. június 21.

 

A benyújtandó pályázat tartalmi követelményei, benyújtandó dokumentumok:

Pályázati dokumentáció, mely tartalmazza az ötlet (1. termék vagy termékcsalád, 2. technológiai fejlesztés, 3. szolgáltatás) bemutatásához szükséges leírásokat, rajzokat és képi anyagot. A dokumentum maximális terjedelme 20 oldal lehet, formátuma álló A4-es. A pályázati dokumentumot elektronikus úton, pdf formátumban kell megküldeni, melynek maximális mérete 10 MB lehet.

 

Pályázati adatlap (kitöltve és aláírva), elküldése pdf formátumban. 

Adatvédelmi nyilatkozat (kitöltve és aláírva), elküldése pdf formátumban.

A Pályázati dokumentációt, a Pályázati adatlapot, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot külön fájlban, a firstjump@uni-sopron.hu címre kell pdf formátumban elküldeni. 

Egy pályázó egy pályaművel egy kategóriában pályázhat, de egy pályázó több pályaművel több kategóriában is indulhat.


A pályázatokkal kapcsolatos jogi, szerzői és személyiségi jogi rendelkezések: 

A pályázó a pályázat benyújtással egyidejűleg, külön nyilatkozat megtétele nélkül felelősséget vállal arra, hogy:

   - a pályamunka elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használt fel,

-  a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

 

Érvénytelen pályázat:

 A benyújtott pályázat érvénytelen:

-  amennyiben nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,

vagy a pályázati adatlap/adatvédelmi nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

vagy határidőn túl érkezik be,

vagy a pályázat más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát sérti.

 

A pályázat elbírálása és díjazása:

A beérkezett pályaműveket a Soproni Egyetem oktatóiból és az adott szakterületen gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberekből álló minimum 3 fős szakmai bírálóbizottság véleményezi. A bizottság ötletkategóriánként a benyújtott pályázati dokumentumok alapján a legjobbnak ítélt pályaművet díjazza, ha az adott kategóriában legalább három érvényes pályamű került benyújtásra.

 

A kategóriánként legjobbnak ítélt pályamű díja 100 000 Ft. A bírálóbizottság döntése alapján kategóriánként további 50 000 Ft-os díj kerülhet különdíjként kiosztásra (egyben vagy megosztva), ha az adott kategóriában legalább három pályamű érkezett. A díjazott hallgatókkal a pályázat kiírója ösztöndíj szerződést köt, melynek alapján a díj egyszeri alkalommal „hallgatói innovációs ösztöndíj” címen kerül kifizetésre.

 

A díjazásra kerülő pályamunkákat a Soproni Egyetem jogosult a pályázat kiírójának elektronikus felületein (honlap, facebook, instagram) és a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban ismeretterjesztési célból a pályázó nevének a feltüntetésével felhasználni. A díjazásra nem kerülő pályaműveket a pályázat kiírója nem jogosult felhasználni.

 

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul az általa benyújtott pályaművek nyilvános bemutatásához pályaművének díjazása esetén.

 

Pályázattal kapcsolatos további információk: 

firstjump@uni-sopron.hu

 

Prof. Dr. Fábián Attila
rektor