Főbb tárgyak és kreditarányaik

Néhány tárgy, mely a képzés során tanulható:

Társadalmi ismeretek: Etika, Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata

Speciális andragógia elmélet és gyakorlat

Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel - elmélet, gyakorlat

Tanácsadási ismeretek :  Tervezés, tanácsadás elmélete  és gyakorlata I-II.                

Tanácsadási módszerek- gyakorlata

Informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás elmélet és gyakorlat I.- II.      

Szervezeti-tanácsadási kommunikáció       

Közgazdasági ismeretek:  Gazdaságpolitika, Közgazdaságtan,  Gazdaság- és munkajog

Felnőttképzési ismeretek: Felnőttképzési szolgáltatások, Felnőtt csoportok vezetése

Pályaorientáció irányai az EU-ban, Munkaügyi kapcsolatok (gyakorlat)

Speciális szakmai ismeretek SZV: Humán controlling, HR és civilizációk, Coaching,Karrier-menedzsment, Toborzás, kiválasztás, outplacement, Ösztönzés-menedzsment, LLL és LWL

Humánerőforrások a határon túli magyarság körében, Információs gazdaság, társadalom.

Szakmai gyakorlat: Intenzív terepgyakorlat, Általános szakmai gyakorlat,Intézményen kívüli gyakorlat.

Az emberi erőforrás tanácsadási tevékenységgel összefüggő tapasztalatszerzés időszaka. A szakmai gyakorlat az ifjúsági korosztályok, valamint a felnőtt korosztályok tanácsadásával foglalkozó olyan intézményekben végzett gyakorlat, ahol a tanácsadáshoz kapcsolódóan nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek, melyben a lehetőségek szerint gyakorlati idejük alatt részt is vesznek.

 

A tananyag modulok szerinti kreditarányai

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Összesen 100 kredit, amelyekből:

általános kompetenciákat fejlesztő, a képzést alapozó ismeretek (bölcsészettudomány, neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika, kommunikáció, kutatásmódszertan) 17 kredit;

pszichológiai ismeretek 15 kredit;

menedzsmentismeretek 17 kredit;

társadalmi ismeretek 17 kredit;

tanácsadási ismeretek 16 kredit;

közgazdasági ismeretek 6  kredit;

felnőttképzési ismeretek 9 kredit; és

diplomamunka: 10 kredit

szakmai gyakorlat: 13 kredit