Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

Néhány tárgy,amit nálunk tanulhatsz:

- Természet és társadalomtudományi alapismeretek: filozófia, etika, szociológia, informatika, művészettörténet, zenetörténet, beszédművelés, anatómia- élettan- egészségtan 
- Pszichológia: fejlődés-, szociál-, játékpszichológia, drámajáték, önismeret
- Pedagógia: neveléstörténet, játékpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
-Óvodapedagógiai szaktárgyak: népköltészet, írók a gyermekkorról, vizuális nevelés, környezeti nevelés, anyanyelvi nevelés, ének-zene és módszertana
- Gyakorlatok: egyéni és csoportos gyakorlatok a Kar két gyakorló óvodájában, nyári szakmai gyakorlatok

Felvehető specializációk:

- angol-, német nyelv az óvodában
- gyermek- és gyógytestnevelés
- képzőművészeti és kézműves