Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

Néhány tárgy,amit nálunk tanulhatsz:

Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, művelődés- és neveléstörténet, szociológia, anatómia-élettan-egészségfejlesztés  informatika 

- Pszichológia: pl. általános és fejlődéspszichológia, személyiség- és játékpszichológia, önismeret

Pedagógia: pl. nevelés- és oktatáselmélet, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia

Szakmai-módszertani tárgyak: pl. anyanyelvi nevelés és módszertana (népköltészet, gyermekirodalom stb.) és vizuális nevelés és módszertana (alapozó vizuális stúdiumok, népművészet, kézművesség stb.) környezeti nevelés és módszertana (ökológia és környezetvédelem az óvodában, természetismeret stb.) ének-zenei nevelés és módszertana (hangszerismeret, személyiségfejlesztés zenével stb.), testnevelés és módszertana (gimnasztika, torna, atlétika, gyógytestnevelés stb.)

Gyakorlatok: egyéni és csoportos gyakorlatok a Kar gyakorló óvodáiban, és területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok

 

Felvehető specializációk:

- angol-, német nyelv az óvodában
- gyermek- és gyógytestnevelés
- képzőművészeti és kézműves