Főbb tárgyak, specializációk és mintatanterv

Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

 • Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, művelődés- és neveléstörténet, szociológia, anatómia-élettan-egészségfejlesztés  informatika 
 • Pszichológia: pl. általános és fejlődéspszichológia, személyiség- és játékpszichológia, önismeret
 • Pedagógia: pl. nevelés- és oktatáselmélet, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
 • Szakmai-módszertani tárgyak: pl. anyanyelvi nevelés és módszertana (népköltészet, gyermekirodalom stb.) és vizuális nevelés és módszertana (alapozó vizuális stúdiumok, népművészet, kézművesség stb.) környezeti nevelés és módszertana (ökológia és környezetvédelem az óvodában, természetismeret stb.) ének-zenei nevelés és módszertana (hangszerismeret, személyiségfejlesztés zenével stb.), testnevelés és módszertana (gimnasztika, torna, atlétika, gyógytestnevelés stb.)
 • Gyakorlatok: egyéni és csoportos gyakorlatok a Kar gyakorló óvodáiban, és területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok

 

Mintatanterv:

Főoldal>Hallgatóknak>Tanulmányi tájékoztatók (mindig az aktuális tanévet kell figyelembe venni!)


Felvehető specializációk:

 • angol nyelv az óvodában
 • gyermek- és gyógytestnevelés
 • képzőművészeti és kézműves

 

Angol nyelv az óvodában specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2006 óta indítunk Angol nyelv az óvodában specializációt az óvodapedagógus szakon belül. A 6 féléves specializáció elvégzését a diplomában rögzítjük. Magyarországon Sopronban alapítottuk meg a képzést, mely töretlen népszerűségnek örvend. Külföldi kapcsolataink kiemelkedőek, közel 60 külföldi partnerintézményünk van többek között az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Spanyolországban, Lengyelországban, Portugáliában, ahová Erasmus-ösztöndíjjal rendszeresen pályáznak hallgatóink és oktatóink, illetve ahonnan fogadunk vendéghallgatókat és oktatókat. Egy angol csoportba maximum 12 hallgató vehető fel.
A Nyelvi Alkalmassági Vizsga – óvodapedagógia szakra már felvett hallgatóink számára – kijelölt időpontban tehető le (augusztus vége- szeptember eleje), mely szóbeli és írásbeli részből áll. A Középfok C típusú nyelvvizsga nem feltétele a specializációba való bekerülésnek. Az ilyen típusú nyelvvizsgával rendelkezőknek is részt kell venni egy elbeszélgetésen, az alkalmasság megállapításához.

A speciális képzés során a hallgatók idegen nyelvű kurzusokon ismerkednek az interkulturális neveléssel, elsajátítanak kétnyelvűséggel összefüggő módszertani ismereteket, megoldanak szituációs feladatokat, jártasságot szereznek a nyelvhez tartozó országok irodalma/ gyermekirodalma területén, heti rendszerességgel gyakorlatot végeznek kétnyelvű óvodai csoportokban.  Ismeretekre tesznek szert a kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertanában és gyakorlatában, megismernek különféle kétnyelvű óvodai nevelési programokat. A szakmai gyakorlatokat lehetőleg kétnyelvű óvodákban kell eltölteniük.

 

Az Angol nyelv az óvodában specializáció előnyei:
 • a Dunántúlon ez az egyetlen intézmény, ahol a képzés indul
 • a munkapiacon való elhelyezkedést nagymértékben megkönnyíti az idegen nyelvi specializáció
 • a hallgatók a nyári gyakorlatukat külföldön is végezhetik
 • a hallgatók – speciális nyelvpedagógiai ismereteiknek köszönhetően – lényegesen szélesebb körben kamatoztathatják ismereteiket már egyetemi éveik alatt 
 • a hallgatókat jól felszerelt gyakorlóóvodák, korai nyelvelsajátítás terén kiválóan képzett óvodapedagógusok fogadják

 

Az Angol nyelv az óvodában specializáció képzés célja olyan angol szaknyelven is jól kommunikáló, sokoldalú pedagógusok képzése, akik az óvodai nevelés feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában vannak, ill. ezeken túlmenően alkalmasak idegen nyelvű óvodai foglalkozások megtartására.

A hallgatók a specializáció segítségével megszerzett tudással is bővítve, megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az alapképzés későbbi MA szinten történő folytatásához. 

 

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

 Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens (angol)

+36/99/518-934

 

Koloszár Ibolya tanársegéd 

  

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu

 

 

Képzőművészeti és kézműves specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán évek óta indítunk Képzőművészeti és kézműves specializációt az óvodapedagógus szak nappali tagozatán belül. A 6 féléves specializáció elvégzését a diploma mellé egy "Játszóház vezető" végzettséget igazoló betétlapon is rögzítjük. Magyarországon Sopronban alapítottuk meg a képzést, mely töretlen népszerűségnek örvend. Egy csoportba maximum 12 hallgató vehető fel.

A specializációra történő felvételhez nincs alkalmassági vizsga! 

Képzőművészeti és kézműves specializációra mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne foglalkozni a kötelező óraszámokon túl a vizuális művészetekkel és azok elsajátításával és megismerkedne a grafikával, a festészettel, a kézművességgel, a kerámiával és a műérzettel! 

A képzés 6 féléves és a nappali tagozatos óvodapedagógusi alapképzés mellett folytatható, az órarendbe beillesztett tantárgyakkal, melyek átlagban heti 4 órát jelentenek mindegyik félévben. A képzés ugyanakkor nem jár többlet idővel vagy feladatokkal, mert a specializációt nem választó hallgatóknak ezen időpontokban egyéb más választható tárgyakat kell teljesíteni. A hallgatóknak minden évben lehetőségük van kiállítani munkájukat! 

 

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

 

 Ősz Róbert művésztanár

+36/99/518-922

osz.robert@uni-sopron.hu

 

Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA egyetemi docens 

+36/99/518-922
kovacs-gombos.gabor@uni-sopron.hu

 

Dr. Gáspárdy Tibor egyetemi docens 

+36/99/518-922
gaspardy.tibor@uni-sopron.hu

 

  Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu