Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

Néhány tárgy,amit nálunk tanulhatsz:

Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, művelődés- és neveléstörténet, szociológia, anatómia-élettan-egészségfejlesztés  

 - Pszichológia: pl. általános és fejlődéspszichológia, személyiség- és játékpszichológia, önismeret

Pedagógia: pl. nevelés- és oktatáselmélet, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, Inkluzív pedagógia,

- Egészségtudományok: Pl.: csecsemő- és gyermekápolás-gondozás, táplálkozástudományi alapismeretek, egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés

Szakmai-módszertani tárgyak: pl. anyanyelvi nevelés és módszertana (népköltészet, gyermekirodalom stb.) és vizuális nevelés és módszertana (alapozó vizuális stúdiumok, népművészet, kézművesség stb.) környezeti nevelés és módszertana (ökológia és környezetvédelem az óvodában, természetismeret stb.) ének-zenei nevelés és módszertana (hangszerismeret, személyiségfejlesztés zenével stb.), testnevelés és alapjai, Játékos mozgásfejlesztés és módszertana,Szomatikus fejlődés és fejlesztés,Preventív- és gyógytestnevelés,

Gyakorlatok: egyéni gyakorlatok minden héten Sopron város bölcsődéiben és a soproni Családi bölcsődékben, összefüggő külső szakmai gyakorlatok (2X 3 hét)

 

Felvehető specializációk:

- Német nyelvű babysitter specializáció

- Angol nyelvű babysitter specializáció