Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Társadalomtudományok és bölcsészettudományok (szociológia, jogtudomány, neveléstudomány, pszichológia, multidiszciplináris társadalomtudományok)

135-185 kredit,

amelyből

szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei 50-55 kredit
társadalomismeret 20-30 kredit
társadalom és szociálpolitika 9-18 kredit
pszichológia 20-30 kredit
pedagógia  20-30 kredit

jog és jogi igazgatás

9-18 kredit
egészségügyi és egészségtudományi ismeretek  6-10 kredit


Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

 

Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, szociológia, közgazdasági alapismeretek, fenntarthatóság és környezeti nevelés, családjog, szociális-, gyermekvédelmi  jog, büntető jog

Pszichológia: pl. személyiségfejlesztés alapjai, kommunikációs és konfliktuskezelő tréning, szociális interakciók pszihológiája

Pedagógia: pl. szabadidő és játékpedagógia, drámapedagógia, életkorok pedagógiája, fejlesztőpedagógia

Szakmai-módszertani tárgyak: pl. szociális munka, szociális menedzsment, szociálpedagógiai munka az iskolában, szociális esetmunka

Gyakorlatok: módszertani terepgyakorlat iskolákban illetve szociális intézményekben, csoportmunka gyakorlat, önkéntes segítő munka Labor és terepgyakorlatok. Összefüggő terepgyakorlat, amelyet többek között a különböző szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményben teljesíthetnek a hallgatók.

 

Felvehető specializációk:

Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 
Család-, gyermek- és ifjúságvédelem