Ismeretkörök, specializációk

Ismeretkörök:

 • a neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere
 • a nevelés, oktatás és képzés pszichológiai és szociológiai vonatkozásai
 • a nevelés, oktatás társadalmi, oktatáspolitikai aspektusai
 • a nevelés-, oktatáskutatás főbb területei és módszerei
 • a nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei

Specializációk:

1) A kora gyermekkor pedagógiája specializáció

 • Innováció és tudásmenedzsment
 • A koragyermekkor pedagógiai, pszichológiai és szociológiai aspektusai 
 • Szabadidőpedagógia és gyermekkultúra 
 • Játék, báb és dráma pedagógiai megközelítésben

2) A fenntarthatóság és társadalom specializáció

 • Innováció és tudásmenedzsment 
 • Interdiszciplináris ismeretek (környezet- és társadalomtudomány) 
 • Környezeti neveléssel kapcsolatos ismeretek 
 • Fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos ismeretek