Gyermekjáték Workshop

Karunk vendége volt Balatoni Katalin, az „Így tedd rá” Program alapítója, házigazdája. A látogatás célja az óvodapedagógus-képzés, az óvoda élet, a művészeti nevelés és a népi kultúra kapcsolatrendszerének áttekintése volt. 

A jelenlévők megállapították, hogy az interdiszciplináris terület kiemelt szereppel bír a kisgyermekek nevelésében. Az identitástudat kora gyermekkori kialakítása és fejlesztése a nemzeti kultúra elsajátításán keresztül valósítható meg legjobban az óvoda komplex tevékenységrendszerébe ágyazottan. A résztvevők arra keresték a választ, hogy ez a kiemelt nevelési terület hogyan illeszthető be a 21. századi – jelentősen megváltozott - körülményekbe. Az átadandó értékek, tartalmak nem nagyon változtak, viszont a gyermekeket körülvevő „zajos” és gyors léptekkel változó világ újabb és újabb helyzet elé állítja az óvodai neveléssel foglalkozó szakembereket és a képző intézményeket. A résztvevők korszerű, egyben értékőrző képzési tartalmak, módszerek, valamint akkreditált pedagógus továbbképzés kidolgozását határozták el.

Németh Tamás fotói