Gyermekvédelem az óvodában

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az EFOP 3.4.3 keretében 30 órás ingyenes tanfolyami képzést indít „Gyermekvédelem az óvodában” címmel gyakorló óvodapedagógusoknak. A képzés célja felhívni a figyelmet a gyermekvédelem pedagógiai munkát érintő kihívásaira, családi rendszerszemléleti, jogi, mentális, pszichológiai aspektusaira. A tematika lehetővé teszi az interaktív előadásformát, így van mód és lehetőség a témakörhöz illeszkedő aktuális (intézményt érintő) problémák átbeszélésre is.  Várunk minden kedves érdeklődő kollégát a képzésünkre.


Időpontok:

2018. november 9. (Péntek) 10.00-18.00

2018. november 10. (Szombat) 09.00-13.00

2018. november 16. (Péntek) 10.00-18.00

2018. november 17. (Szombat) 09.00-13.00

 

Helyszín:

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy János u. 5.


Témakörök

Óraszám

Családmentés a XXI. században – értékválság, társadalmi mentalizáció, családi funkciók átalakulása

2x45 perc

Törékeny kapcsolatok rendszere – a család rendszerszemléletű megközelítése

1x45 perc

Családi életciklus és a normatív krízisek rendszere

1x45 perc

Diszfunkciók a családban (Helfer-modell, az abnormális nevelés világa; erőszak ciklus L.Walker; Bereczkei homogámia elmélet; bántalmazói szindrómák – megvert gyermek, megrázott gyermek, Münchausen by proxy, Stockholm és Lima szindróma)

3x45 perc

A gyermeki jogok nemzetközi és hazai védelme

2x45 perc

A gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások rendszere hazánkban

2x45 perc

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás szerepe és kapcsolódása a pedagógiai munkához

1x45 perc

Az óvoda szerepe a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszerben – funkciók, felelősök, határidők, szankciók

2x45 perc

IJSZ (Integrált Jogvédelmi Szolgálat) és a gyermekjogi képviselő szerepe a gyermekjogi, gyermekvédelmi problémák kezelésében

1x45 perc

A gyermek fejlődése: A nemi szerep és a nemi identitás kialakulása.

2x45 perc

Szexuális viselkedés gyermekkorban: Szexuális kíváncsiság, érdeklődés és játékok. Mi számít normálisnak és mi nem?

2x45 perc

Hogyan reagáljunk a gyermek szexuális viselkedésére? A gyermekek szexuális edukációja.

1x45 perc

A gyermekkori traumatizáció fogalma, típusai. A gyermekbántalmazás formái az Egészségügyi Világszervezet meghatározása alapján.

2x45 perc

A bántalmazás rizikótényezői, a bántalmazóvá válás útja, a bántalmazó család ismérvei.

2x45 perc

A gyermekkori bántalmazás és elhanyagolás fizikai jelei. A traumatizáció testi egészségre gyakorolt hatásai.

2x45 perc

A traumatizáció következményei és lelki egészségre gyakorolt hatásai gyermekkorban és felnőttkorban.

2x45 perc

Hogyan ismerhető fel a bántalmazás? A gyermekkori bántalmazás megelőzésének lehetőségei, protektív tényezők, reziliencia.

2x45 perc

 

∑ 30x45 perc

Előadók:

Tóth-Merza Katalin tanársegéd, klinikai szakpszichológus

Jelenleg a Soproni Egyetem oktatója és praktizáló pszichológus, hét éven keresztül a Debreceni Magatartástudományi Intézet munkatársa volt. Kutatási területe a gyermekkori ártalmas élmények személyiségfejlődésre gyakorolt hatása, ezen belül is főként a borderline személyiségzavar és a gyermekkori traumatizáció kapcsolatának vizsgálata. Tagja a European Society for the Study of Personality Disorders-nek (ESSPD, Személyiségzavarokat Tanulmányozó Európai Társaság) és a Borderline Személyiségzavar és Trauma Munkacsoportnak.

Dr. Haász Sándor főiskolai docens, országos gyermekvédelmi szakértő

Egyetemi oktatói munkája mellett 12 év család-és gyermekvédelem területén eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, volt gyermekjogi képviselő. Jelenleg is gyermekvédelmi szakértő konfliktuskezelés, gyermekvédelmi közvetítés, mediáció szakterületeken. Kutatási területe a bántalmazó családi rendszerek diszfunkciói és a gyermekvédelem. Tagja a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének és az Országos Gyermekvédő Ligának.

Bartha Marianna szociálpedagógus, gyermekvédelmi szakember, a soproni Gyermekjóléti Központ munkatársa


Jelentkezés itt.