Gyógypedagógia szakos hallgatóink játékos, fejlesztő foglalkozása

a Madarak és Fák Napja alkalmából, a „Virágfüzér” Sérültek Napközi Otthon gondozottjainak

Gyógypedagógia szakos hallgatóink szabadon választható tárgyként tanulták a „Szabadidő pedagógia” kurzust.


A félév során hallgatóink megismerkedtek a szabadidő pedagógia fogalomkörének, múltjával és jelenével, gyakorlati, eseti példákon keresztül, hangsúllyal a fogyatékkal élők életmódjára, szabadidős lehetőségeire. A kurzus végére a hallgatók képesek lettek életkorhoz illő szabadidős tematikus programot tervezni, szervezni, értékelni, kreatív technikákat alkalmazni, az egységes gondolkodásban részt venni.

Kurzusunk záró foglalkozásának témája a Madarak és Fák Napja volt, a BPK kertjében, melyre a „Virágfüzér” Sérültek Napközi Otthon gondozottjait hívtuk meg.

A tárgy oktatója Nmarné Kendöl Jutka óraadó tanár, tárgyfelelős és mentor dr. Molnár Katalin egyetemi docens.