Gyógypedagógia szakos hallgatók Szabadidőpedagógia órája

Gyógypedagógia szakos hallgatók Szabadidőpedagógia órája a Soproni Egyetem Botanikus kertjében és Vadászati Gyűjteményében

 

A Szabadidőpedagógia kurzus szabadon választható tárgy a gyógypedagógia szakos hallgatók képzési portfóliójában. Célja a szabadidő szociológiai hátterének, tevékenységeinek megismertetése, fókuszban a fogyatékkal élők sajátosságaira, szükségleteire, igényeire építve.

A kurzus gyakorlati óráján a hallgatók a Soproni Egyetem Botanikus kertjébe, és Vadászati Gyűjteményébe látogattak el, a megismerés mellett megtapasztalhatták, milyen kiállítást látogatni valamely fogyatékkal. Megismerhették a szervezés, irányítás, lebonyolítás sajátosságait. Sokoldalú személyes tapasztalatot szerezhettek különböző fogyatékkal élők szabadidős tevékenységeinek segítéséről. A gyakorlati órára gyógyászati segédeszközökkel készült a tárgy oktatója, Nmarné Kendöl Jutka, Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, tantárgyfelelős mentorálásával. A programot a helyszínen Bende Attila erdő- és faipari mérnök segítette.