Gyógypedagógiai szakmai találkozó Karunkon

A hazai gyógypedagógusképzés, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátása volt a téma 2019. október 14-én megtartott találkozón Allan Allday amerikai vendégprofesszor és a soproni gyógypedagógiai intézmények és a pedagógiai szakszolgálat vezetői között.

Dr. Závoti Józsefné karunkon a gyógypedagógus képzés szakfelelőse röviden felvázolta a hazai több mint száz éves múlttal rendelkező  gyógypedagógiai tanárképzés történetét és jelenlegi struktúráját, valamint az érintett gyermekek és tanulók speciális ellátási rendszerét.

Allan Allday a súlyos viselkedési zavar kezelésének általa hatékonyan alkalmazott módszerét ismertette.  A soproni intézményvezetők Horváth Lászlóné (Kozmutza Flóra EGYMI), Krutzlerné Szarka Tünde  (Doborjáni Ferenc EGYMI), Fazekas Attiláné , Kocka Beáta  (Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye) és az amerikai professzor úr diskurzusa során egyértelmű hasonlóságot tapasztaltunk a gyermekek iránti szakmai és pedagógiai elköteleződésben  és a pedagógiai értékrendben.

A Professzor urat a jelenlévő intézményvezetők szívesen fogadják iskolájukban az elkövetkezendő hetekben, ahol szakmai látogatása keretében bepillanthat a hazai gyógypedagógiai tevékenységbe, és a gyermekek ellátásának mindennapi gyakorlatába.

A találkozót megtisztelte jelenlétével dr. habil Varga László dékán úr és Kissné Dr. Zsámboki Réka dékánhelyettes asszony, akinek tolmácsolását ezúton ismét megköszönjük.

Kissné Dr. Zsámboki Réka fényképei