Hallgatói kitüntetések

2019. június 25-én került sor a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2018/2019.-es tanévzáró és oklevélátadó ünnepi nyilvános kari tanácsülésére, ahol összesen tizenegyen vehettek át hallgatói kitüntetést.

 

A Kari Tanács előterjesztésére és a Szenátus jóváhagyásával Rektor úr Alma Mater Emlékérem kitüntetést adományozott Szendőfi Sára Anna óvodapedagógus részére. A Benedek Elek Pedagógiai Karán már elsős hallgatóként közreműködött kari rendezvényeken, ahol hallhattuk gyönyörű ének hangját és élvezhettük kiváló hegedű és gitár tudását. A Kar életében, a rendezvényeken aktívan részt vesz, ezzel emelve az ünnepségek színvonalát. Tehetsége, szorgalma, hozzáállása példamutató hallgatótársai számára. Az Országos ének foglalkozási versenyen, Szarvason 4. helyezést ért el, ahol mintaszerű, játékos és a gyerekek számára élvezetes ének foglalkozást tartott, ezzel öregbítve a Benedek Elek Pedagógiai Kar hírnevét, szakmai munkáját.

 

Munkája elismeréseként Rektori Dicséret kitüntetésben részesült Milkovics Veronika óvodapedagógus. Tanulmányi munkáját rendszeresen alapos felkészültség, szakmai igényesség, önállóság és kreativitás jellemezte. Hallgatóként mindig szívesen vállalt újszerű feladatokat, melyek megvalósítása kiemelkedő, teljesítése precíz és felelősségteljes volt. Személyiségét a kisgyermekkor iránti nyitott érdeklődés, kreativitás és motiváltság, valamint a gyermeki személyiség szeretete és tisztelete hatja át. Az óvodai nevelőmunkában az alaposság, a példaadás, a kooperativitás és a konstruktív konfliktuskezelés jellemezte. A rá bízott és önként vállalt feladatokat gondos felkészüléssel, szakmai igényességgel és felelősséggel végezte.

 

Karunkért végzett példamutató közösségi munkájáért, kulturális és művészeti tevékenysége elismerésként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Szele Julianna Lívia óvodapedagógus.

 

Kiváló tanulmányi eredményéért, kiemelkedő óvodapedagógiai gyakorlati munkájáért, valamint Karunkért végzett példamutató közösségi munkája elismeréseként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Kőrös Fruzsina óvodapedagógus.

 

Karunkért végzett példamutató közösségi munkájáért, csoport- és évfolyam összetartó tevékenysége elismeréseként Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Hegedüs Beatrix óvodapedagógus.

 

Az országos tanítási versenyen elért eredményéért, Karunk hírnevének öregbítéséért Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült Gáti Nikolett II. évfolyamos levelező tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató.

 

Dr. habil Varga László a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, könyvjutalomban és elismerő oklevélben részesítette Hóbor Dorina és Szombath Donáta diplomás óvodapedagógusokat a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában elért első helyezésükért, mellyel hozzájárultak Karunk hírnevének öregbítéséhez. Témavezetőjük Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens asszony volt.

 

A Benedek Elek Pedagógiai Kar ALUMNI, vagyis öregdiák szervezete, a Soproni Képzősök Baráti Köre „Szívvel-Lélekkel” Elismerést alapított 2014-ben azzal a szándékkal, hogy azokat a kollégákat és hallgatókat díjazza, akik életpályájuk során maradandót alkottak a soproni óvóképzésben, új utakat nyitottak a kisgyermeknevelés, a hallgatói képzés és a Kar életében. Az elismerés évente kerül átadásra a Baráti Kör tagjainak javaslata alapján az elnökség határozatával. A „Szívvel-lélekkel” Elismerés emblémája Kovács-Gombos Gábor festőművész, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar egyetemi docensének alkotása. A kitüntetést Majsa Imréné, a Soproni Képzősök Baráti Körének alelnöke adta át. A Soproni Képzősök Baráti Köre „SZÍVVEL-LÉLEKKEL” ELISMERÉST adományozott Németh Dóra és Horváth Réka óvodapedagógusok részére, aki értékteremtő munkájával növelték Karunk hírnevét.

 

Németh Dóra a három éves óvodai gyakorlata során folyamatosan kiemelkedő, példaértékű teljesítményt nyújtott. Szeretetteljes, kiegyensúlyozott, empatikus személyisége mindig nagy hatással volt a gyermekcsoport életére. Gyakorlati munkáját rendszeresen alapos felkészültség, szakmai igényesség, önállóság és kreativitás jellemezte. Szívesen vállalt újszerű feladatokat, melyek megvalósítása kiemelkedő, teljesítése precíz és felelősségteljes volt. Személyiségét a kisgyermekkor iránti nyitottság, kreativitás és motiváltság, valamint a gyermeki személyiség szeretete és tisztelete hatja át, mellyel az egész óvodai közösséget gazdagította. A rá bízott és önként vállalt feladatokat is gondos felkészüléssel, szakmai igényességgel és felelősséggel végezte, melyhez párosult a szakma iránti tisztelete és alázata.

 

Horváth Réka a tanulmányi ideje alatt mindvégig kiváló kapcsolatot tartott gyakorlatvezetőivel, gyermekekkel és hallgatótársaival. Odafigyelő, meghallgató kommunikáció jellemezte a gyermekekkel való munkáját, melyben különösen fókuszált az egyéni bánásmódra. Megnyilvánulásaiban a gyermeki szeretet mellett az odafigyelés és a személyiségközpontúság volt a jellemző. Munkája során mindenkor a gyermeki spontán játékot, a gyermekek érdeklődését vette alapul, melyet jó érzékkel egészített ki az odaillő saját ötletekkel és ismeretekkel. Az egyes műveltségterületek fejlesztő hatását jól megismerte gyakorlata és óvodai gyakorlata során. Társainak is szívesen adott ötleteket, segítette az egyéni- és az esetenkénti csoportosmunkát is. Írásbeli munkájában, reflexióiban a pedagógiai tudása és fejlődése mindenkor tükröződött. Energikus, ötletteli, aki óvodai munkáját vidáman, ismerettel és tevékenységgel telve végezte.

 

Kitüntetetteknek további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!