Hallgatóink a XXVIII. Jókai Mór Nyári Egyetemen, Komáromban

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 1990-ben alapult. Kárpát-medencében az első olyan civil szakmai szervezet, amely 1992-ben megszervezte a szlovákiai magyar pedagógusok első nyári egyetemét, és ezzel hagyományt teremtett. Céljaik közé tartozik, hogy elősegítsék a magyar nemzeti kultúra megismerését, és erősítsék a nemzeti identitást. Megerősítsék és kiterjesszék a magyar nyelvű nevelés és oktatás  illetve a szakmailag segítsék a szlovákiai magyar pedagógusokat.  Céljaik teljesítésének érdekében rész vállalnak az oktatásügyben, szakmai- módszertani foglalkozásokat, pedagógus- továbbképzéseket és konferenciákat szerveznek.

Az öt napon át tartó rendezvény ünnepi megnyitójára a Komáromi Jókai Színházban került sor. A Szövetség megbízott elnökének, Fekete Irén beszéde után szót kapott Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medence Fejlesztéséért Felelős helyettes államtitkár. Az ünnepélyes megnyitó főelőadói az ismert és népszerű Balatoni Kata néptáncpedagógus, Így tedd rá! programgazda illetve Bajzáth Mária szakmai vezető, Népmesekincstár Mesepedagógia Műhelyből. Közös előadásuk fő témaköre a hagyományos érték és korszerű pedagógia a gyakorlatban.

Két helyszínen – Komáromban 6 szakcsoportban és Rimaszombatban 3 szakcsoportban- zajlottak a szakmai foglalkozások.

A nyári egyetem 6 komáromi szakcsoportja:

  • A művészeti nevelés, mint az inkluzív nevelés eszköze
  • A gyermek megismerése és fejlődésének megsegítése DIFER által
  • Az élménypedagógia alapjai
  • Innovatív testnevelés oktatás az óvodában és az alsó tagozaton
  • A tanulás tanítása az általános iskolában
  • Miért, mit és hogyan mérünk? – a követelményállítástól a tesztszerkesztésig

Az idei évben lehetőséget kaptunk, hogy részt vegyünk ezen a nyári egyetemen. Soproni Egyetemről hárman képviselhettük a kart, így mind a hárman különböző szakcsoportban vettünk részt.

A művészeti nevelés, mint az inkluzív nevelés eszköze szakcsoport célja, hogy a pedagógusok az elméleti alapok átadása, és gyakorlati megtapasztalás révén megtanulják, hogy hogyan lehet a művészeti nevelés eszközeivel befogadóbb légkört teremteni a foglalkozásokon. Az előadók (Török Zita és Karácsony Krisztina) a berettyóújfalui Alapfokú Művészeti Iskolából és az Igazgyöngy alapítványtól érkeztek. A hét folyamán különböző művészeti technikákat ismerhettünk meg, melyek jól fejlesztik a gyermekek kompetenciáit. Egyszerű, mégis látványos képeket készítettünk, festéssel, rajzolással, színezéssel, nyomdázással, stb. Sok kooperatív technikát  megtanultunk, amik a gyerekek szociális kompetenciai képességeit jól fejlesztik. Elmondták milyen módszerek segítik az SNI-s, az eltérő szocioökonómiai státuszú vagy az eltérő identitású gyerekeket együtt nevelését, szociális készségeik fejlesztését, és ezeket az ismereteket mind- mind saját élményű megtapasztalás során sajátítottuk el. A nyári egyetem zárórendezvényére összehozott ideiglenes kiállításon bemutathattuk a hét folyamán készült alkotásainkat

A gyermek megismerése és fejlődésének megsegítése DIFER által szakcsoport foglalkozásvezetői, Bereznai Malvina gyógypedagógus és Markovics Tímea óvodapedagógiai munkatárs. A Diagnosztikus Fejlődési Rendszer (DIFER) egy pedagógiai diagnosztikai rendszer, mely segítséget nyújt a gyermek megismerésében és a kapott eredmények értelmezésében. A cél a pedagógusok érdeklődésének felkeltése a DIFER pedagógiai eszköz iránt, amely segíti a 4-8 éves korú gyermek alapos megismerését. A tanulási készségek által betekintést nyújt a személyre szabott fejlesztés tárházába. Fontos a tanulási készségek idejében feltárt lemaradásának kiküszöbölése, amely az eszköz segítségével objektíven történhet meg.  S a gyermek feltérképezése által megtervezhetjük a saját pedagógiai tevékenységünket. Az eszköz azt a  hét alapkészséget vizsgálja, amelyek a tanuláshoz szükségesek. E képességek fejlesztésére gyakorlati példákkal is gazdagodhattunk.

Miért, mit és hogyan mérünk? – a követelményállítástól a tesztszerkesztésig előadója Dugasz János hivatali főtanácsos volt. A képzés során megismerhettük a pedagógiai értékelés funkcióit, típusait, a mérésmódszertan alapelveit, a követelményállítás módszertanát,valamint  a feladatkészítést- és pontozást, a tesztszerkesztés alapelveit. Trénereink, támogatásával saját mérőeszközt (feladatlapot) készítettünk az óvodás korosztály számára..

Rengetek tapasztalattal, új ismerettel bővült tudásunk. Kiváló szakemberek segítettek bennünket a munkánkba. Új ismeretségekre tehettünk szert. Megismerkedhettünk a különböző területekről érkező pedagógusokkal is.

Ezen kívül számos  fakultatív programon vehettünk részt, hiszen minden este kiegészítő programok vártak bennünket:

  • hétfőn beszélgethettünk Szomolai Tiborral, A Klán című könyv szerzőjével
  • kedden városnézésen és városlátogatáson vehettünk részt Komáromban, majd vigadhattunk a táncházban Ölveczky Árpád és Mónika vezetésével
  • Szerdán átruccantuk Dobogókőre, ahol túrázhattunk kedvünkre, ennek  csúcspontja az esztergomi vacsora volt, ahol cigány zenére mulathattunk. Három fogásos vacsora mellé Béla prímás húzta a zenét.
  • csütörtökön plenáris előadásokat hallgathattunk  illetve társas esten vehettünk részt

A rendezvény pénteken záróműsorral ért véget, ahol a szakcsoportok értékelték és bemutatták a saját tevékenységüket.

Képek a Dobogókői kirándulásról:

 

Vitek Luca  (1.csoport)

Tóth Zsófia (6.csoport)

Kulcsár Dorina (2.csoport)