Két interjú OTDK nyertes BPK-s hallgatóinkkal


Interjú Fehér Ágnessel, a 35. OTDK verseny egyik győztesével


Fehér Ágnes idén vett részt először OTDK-versenyen, amit rögtön első hellyel is zárt, a Tanulás-és Tanítástani-Tudástechnológiai Szekción belül, A sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana tagozatában. Ágnes 2018-ban óvodapedagógusként végzett a Benedek Elek Pedagógiai Karon. Majd továbbtanult neveléstudomány mesterszakon, melyet idén fejez be, illetve egy másik intézmény gyógypedagógia-logopédia szakirányán jövőre fog diplomázni.

Miért döntöttél úgy, hogy elindulsz ezen a versenyen?

Szerettem volna megméretni magam, bemutatni a kutatásomat egy országos platformon. Mikor lehetőségem nyílt részt venni Magyarország legnagyobb egyetemi hallgatóknak rendezett kutatási versenyén, nem is volt kérdés, hogy jelentkezek-e.

Mit jelent számodra ez a dolgozat?

Ez a kutatás és a belőle született dolgozat sokat jelent számomra, hiszen egy szívemhez közeli – a gyógypedagógia és az óvodapedagógia határmezsgyéjén álló – témát feszeget, a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált óvodai nevelését, amely a diagnosztizált esetek és az együttneveltek számának folyamatos emelkedésével - úgy vélem - egyre inkább központi szakmai kérdéssé kezd válni.

Mi ösztönzött, hogy ezt a témát válaszd?

Mind az óvodapedagógiai, mind a gyógypedagógiai gyakorlataim során szembesülnöm kellett a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának problémakörével. Egyes pedagógusok a tipikusan fejlődő gyerek számára is hasznosnak vélik az együttnevelést, míg mások egyáltalán nem tartják szerencsésnek azt sem az érintettek, sem kortársaik számára. Ez az általam tapasztalt megosztottság ösztönzött arra, hogy elkezdjem a vizsgálódásomat.

Más versenyeken is részt vettél már?

Az OTDK-verseny előtt dolgozatomat, az előző évekhez hasonlóan, a Kari Tudományos Diákköri Konferencián is bemutattam, ahol továbbjutottam a 35. országos versenyre.

A jövőben is szeretnél ezzel foglalkozni?

Kutatásomat doktori képzés keretein belül folytatom a témában, ahol kifejezetten az óvoda-iskola átmenet kontextusában vizsgálom a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját.

Mit jelent ez a díj számomra?

Rendkívül nagy elismerése ez a kutatói munkámnak, amely csupán tovább ösztönzött annak folytatására. Mindez azonban nem jöhetett volna létre konzulensem, Kissné Dr. Zsámboki Réka tanárnő támogatása nélkül.

Milyen célokat tűztél ki magad elé ezek után?

Rövidtávú céljaim közé tartozik a neveléstudomány képzés és a gyógypedagógia képzés abszolválása, hosszútávú pedig elsősorban a doktori fokozat megszerzése. A doktori diplomámat a PTE-BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájában szeretném majd megszerezni.

Fehér Ágnesnek szívből gratulálunk az OTDK-n elért első helyezéséhez, illetve sok sikert kívánunk a további kutatásaihoz

Az interjút készítette az I. éves Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatói, név szerint: Taschner Georgina, Kiss Krisztina, Bujáki Fanni, Horváth Rebeka

 

Interjú az OTDK nyertesekkel – Kántor Zsuzsanna 

 

Eredményesen szerepelt karunk hallgatója, Kántor Zsuzsanna, a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amely 2021. április 20-22-én került megrendezésre. Zsuzsanna óvodapedagógusként végzett a Soproni Egyetemen, jelenleg szakmájában dolgozik Balatonkenesén. Tervei között szerepel - többek között - a neveléstudományi mesterképzés elvégzése, illetve a jövőben szívesen kutatna is. Zsuzsanna dolgozata, amely a „Mi jár a gyermekek fejében? A koragyermekkori tanulás szülői és óvodapedagógusi szemmel” címet kapott, első helyezést ért el az OTDK-n.  

 

  

  • Mit jelent ez a dolgozat számodra?  

Aktuális tudásom és világlátásom kivetülése karakterekben. Amúgy az óvodapedagógusi képzésem első két évének a komplex terméke ez a pályamunka. Ha metaforával kellene élnem, akkor azt mondhatnám, hogy „Ariadné fonala” segített a megírásban.

 

  • Mi ösztönzött, hogy ezt a témát válaszd?  

A BPK-n, óvodapedagógus hallgatóként Dr. Habil Varga László dékán úr által ismerkedhettem meg a kisgyermekkori neuropedagógia tudományterületével. Ez arra ösztönzött, hogy többet tudjak meg a tanulásról, a tudáskonstruálásról posztmodern köntösben. A következő ütést Gerald Hüther egyik könyve vitte be, ugyanis a neurobiológus „a gyökerek mélységét és bojtozatosságát” boncolgatta benne. Végül Kissné Dr. Zsámboki Réka erősített meg abban, hogy jó irányba haladok, sőt később témavezetőként segített az utamon.

 

  • Miképp élted meg az első OTDK versenyed?

A kari TDK a kiindulópont, nem versenynek éltem meg. Egyetlen cél az volt, hogy bemutassam, mivel foglalkoztam a szabadidőmben. De arra is kíváncsi vagyok mindig, hogy mások mit kutatnak, vizsgálnak a tanulmányaikon túl. Ez egy kiváló lehetőség, hogy nagyobb közönségnek mutassa meg egy hallgató a kutatását, miközben képviseli azt az intézményt is, ahová jár. A szekciómban, illetve tagozatomban remek témákat hallhattunk a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és nem mellesleg rengeteg újdonságot, aktualitást és kísérletet az innoválásra. 

 

  • Más versenyeken is részt vettél már?  

Nem, jobban szerettem a háttérből figyelni. Számomra nem az első hely a legfontosabb, hanem az út, a folyamat átélése, megélése - ez utóbbi sokkal motiválóbb tud lenni. 

 

  • A jövőben is szeretnél majd ezzel foglalkozni?

Igen, már csak egy vizsga választ el az #óvodapedagóguslettem szlogentől. Következő tanévben folytatom tanulmányaimat a Benedek Elek Pedagógiai Karon Neveléstudományi mesterképzésen, mert szeretnék tovább kutatni. Sok kérdésem van még, amire válaszokat keresek. 

 

  • Mit jelent ez a díj számodra?  

Az első lépcsőfokot a tudományos életben. Megtapasztaltam, milyen a mester-tanítvány viszony, hiszen témavezetőm végigkísért ezen az úton. Úgy gondolom, ha kellett, ott volt facilitátorként. Sok szabadidőt igénybe vett a kutatás, de nem volt hiába az áldozatos munka: remek pillanatokat éltünk meg - erre is emlékeztet ez a díj.

 

  • Milyen célokat tűztél ki magad elé ezek után? 

Járom tovább az utamat, a kérdésfelvetéseimre továbbra is válaszokat keresek. Folytatom a koragyermekkori tanulással kapcsolatos kutatást egy másik szemszögből a mesterképzés alatt. Szeretnék részt venni a következő kari TDK-n is. Azt mondják a témavezetők, hogy aki egyszer diákkörös lett, az az is marad. Van benne valami.

 

  • Milyen terveid vannak a jövőre nézve a szakmádat tekintve? 

Óvodapedagógusként szerzek gyakorlatot, amíg a neveléstudományi mesterképzésem tart. Emellett a kutatói tevékenységet folytatom, és előadói képességeimen is szeretnék csiszolni. Nem tudom, még mit hoz a jövő, felfedezem. 

 

Kántor Zsuzsannának szívből gratulálunk az OTDK-n elért első helyezéséhez, illetve sok sikert kívánunk a további kutatásaihoz!

Az interjút készítette az I. éves Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatói, név szerint: Billege Anna, Nagy Cintia, Németh Jázmin, Sebestyén Áron