INTERREG V-A Ausztria-Magyarország ATHU1 - Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program által támogatott „Oktatási együttműködés a határrégióban AT-HU“ című projekt (BIG-AT-HU 2014-2020) célul tűzte ki a szomszédos országok nyelvével és kultúrájával való ismerkedést óvodás kortól kezdődően. 

A Soproni Egyetem Benedek Pedagógiai Kara Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete oktatói (Babai Zsófia, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva) ebben a projektben többek között arra vállalkozott, hogy kidolgozza az ”élményközpontú” szociális- és nyelvi kompetenciák fejlesztését idegen nyelv (német, magyar) segítségével, az óvoda-iskola átmenetére, és a képzés hatékonyságát, minőségét emelje az óvodai és iskolai szomszédos nyelvi és többnyelvű képzésben.

A projektben résztvevő óvodások, iskolai tanulók és intézményünk hallgatói lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék a határrégiókban rejlő potenciálokat, és a sokoldalú kulturális, gazdasági és társadalmi hasonlóságok megteremtése érdekében azokat ki is tudják használni, képesek legyenek kapcsolatokat teremteni, azokat ápolni, illetve azokat kiépíteni Ausztria-Magyarország viszonylatában.

2018. február 8-án Kismartonban került sor egy olyan hospitálásra, ill. foglalkozás vezetésére, melyen Karunk német nemzetiségi hallgatói eredményesen helyt álltak, és amelyről az ORF is tudósított.

Dr. habil Bodnár Gabriella PhD. szakmai koordinátor

 

link.: http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2894431/