Kari TDK beszámoló

A Benedek Elek Pedagógiai Kar 2018. április 25-én rendezte meg Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A rendezvényen 2 szekcióban 11 előadás hangzott el. A bíráló bizottság a bemutatott művekből tíz pályamunka továbbjuttatását javasolta a 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.


A Konferencia eredményei:

 

A bemutatott győztes pályamunkák:

Szabóné Németh Zsuzsanna: A gyermeket nevelő apák az ezredfordulón (Az apa szerepben bekövetkezett változások):

Konzulens: Dr. habil Varga László

Bognár Fruzsina: Az outdoor tevékenységek alkalmazásának vizsgálata a Sopron és vonzáskörzetében működő óvodákban

Konzulens: Dr. Simon István Ágoston

Schönwald Laura: Óvodai nevelési területek összehasonlító vizsgálata

Konzulens: Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, Dr. Simon István Ágoston

Szombath Donáta: A kompetencia alapú óvodai nevelés integrációs sajátosságai

Konzulens: Kissné Dr. Zsámboki Réka

Tóth Brigitta: Különböző célú úszásoktatáson alkalmazott kommunikációs technikák összehasonlító vizsgálata a soproni uszodában

Konzulens: Dr. Simon István Ágoston

Kiss Annamária: A külső világ tevékeny megismerése Norvégiában és Magyarországon

Konzulens: Dr. Kollarics Tímea

Hóbor Dorina: Pedagógusjelöltek és pályakezdő óvodapedagógusok konfliktuskezelési tapasztalatai és szokásai

Konzulens: Kissné Dr. Zsámboki Réka

Murcsik Tímea: Az Óvoda, mint az énekes néphagyományok és népi gyermekjátékok bölcsője

Konzulens: Dr. Tauber Anna

Varga Nikoletta Anna: Az interakciós történetek komplexitása az óvodai mozgásos tevékenységben

Konzulens: Baloghné Dr. Bakk Adrienn

Noszály Enikő: Az Óperenciás tengeren is túl. Az óvodáskorú gyerekek mesepreferenciáinak vizsgálata

Konzulens: Dr. Zsubrits Attila

 

A Kari Tudományos Diákköri Tanács nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a hallgatók és témavezetőik áldozatos munkáját! Bízunk benne, hogy hallgatóink tovább gondozzák kutatási témájukat, s az ő munkájukat, eredményeiket látva mások is kedvet kapnak a tudományos diákköri tevékenységhez.