Kari Tudományos Diákköri Konferencián mutatta be kutatását tanár szakos hallgatónk

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2019. november 6-án került megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia, melynek őszi fordulójára egy hallgatói pályamunka érkezett. 

Szládovics Bálint végzős közgazdász-tanár MA szakos hallgató „Levegőt!” - A középfokú oktatásban tevékenykedő pedagógusok kívánatos működése címmel mutatta be diákköri dolgozatát, melyet a tudományos értékelő bizottság - Dr. Molnár Katalin, Dr. habil. Varga László, Dr. Katona György - az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő továbbjutásra javasolt. Szládovics Bálint 2021 tavaszán Nyíregyházán képviselheti Karunkat az országos megmérettetésen.

A hallgató témavezetője: Kissné Dr. Zsámboki Réka, egyetemi docens volt.

A tudományos diákkör (TDK) a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket és a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, elkötelezettségre, tiszteletre, de együttműködésre és toleranciára is nevel.

Kissné Dr. Zsámboki Réka fotói

Németh Tamás fotói