Karunk története

A Benedek Elek Pedagógiai Kar őse a Soproni Gyermekkert Egylet 1874-ben nyílt meg Petrik Vilma vezetésével, majd 1875-ben indult meg az elsõ gyermekkertésznõi tanfolyam.  1879-ben két éves képzési idõvel és a gyakorlati oktatás számára két óvodával, azaz gyermekkerttel rendelkezett az egyesület. Az elsõ óvóképzõs intézet a tanítóképzõvel együtt kezdte meg mûködését az Irgalmas Rend épületében az 1899/1900-as tanévtõl kezdõdõen. A megváltóról elnevezett szerzetes nõk kongregációjának tulajdona volt az épület, melyben középfokú óvóképzés folyt az államosításig. 1959 szeptemberben nyitotta meg kapuit Sopron új felsõoktatási intézménye, az Óvónõképzõ Intézet. Az 1989/90-es tanévtõl már a hat féléves új fõiskolai tanterv alapján kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók. 1991-ben Benedek Elek nevét vette fel a fõiskola. 1996. szeptember 1-jétõl az Óvóképzõ Fõiskola Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolaként került be a Felsõoktatási Törvényben elismert állami felsõoktatási intézmények sorába. 2000. január 1-tõl a hét karral rendelkezõ Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Fõiskolai Pedagógiai Karaként mûködik az intézmény, mely közel 2000 hallgatót képez, 2006 szeptemberétől a kar új neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar.