Konferenciafelhívás

For English Version

Für die deutsche Version 


15. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Egy nyelvet beszélünk? –

Gyermeklét és pedagógia a nyelvi, kulturális és társadalmi terek kontextusában

 

Időpont: 2022. április 28.

Helyszín: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sopron, Ferenczy János u. 5.)

 

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban_innovatív projekt (BIG_inn AT-HU) keretében a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézete szeretettel várja a nevelés-oktatás területén dolgozó, alkotó, kutató kollégákat a 15. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciára. A rendezvényen magyar, angol és német nyelvű szimpózium, tematikus előadás és poszter-prezentáció bemutatására lesz lehetőség. A konferencián bemutatásra kerülnek a BIG_inn AT-HU projekt keretében kifejlesztett, innovatív pedagógiai-módszertani szakmai anyagok. Jelentkezni 2000–3000 karakter terjedelmű absztrakt vagy BIG_inn előadás összefoglaló elektronikus úton történő benyújtásával lehet. A szakmai anyagokat a tudományos konferenciák bírálati rendszerének megfelelően értékeljük.

Az alábbi témakörökben várjuk az előadók jelentkezését:

 • Gyermekek, gyermekkor a változó térben és időben
 • Kora gyermekkori művészeti nevelés
 • Környezetpedagógia, fenntartható fejlődés és nevelés
 • Matematikai, természettudományos, műszaki és digitális kompetenciafejlesztés (STEM)
 • Egészségnevelés, sportpedagógia
 • Multikulturális nevelés, idegen nyelvi nevelés
 • Módszertani megújulás, pedagógiai innovációk
 • Gyermeknevelés a digitális világban

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevők számára konferenciacsomagot, büféebédet és frissítőket biztosítunk.

A tudományos programbizottság tagjai:

 • Dr. habil. Varga László (SOE-BPK)
 • Prof. Dr. Józsa Krisztián, Dr. Podráczky Judit (MATE)
 • Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga (Selye János Egyetem, Szlovákia)
 • Dr. habil. Engler Ágnes (DE-BTK)
 • Dr. habil. Klein Ágnes (PTE-KPVK)
 • Dr. habil. Márkus Éva (ELTE-TÓK)
 • Dr. habil. Orsós Anna (PTE-BTK)
 • Dr. habil. Virág Irén (EKE-PK)

A szakmai anyagok benyújtásának határideje: 2022. március 11.  

 

A szakmai anyagok feltöltésével kapcsolatos további információkat az alábbi honlap tartalmazza:

http://bpk.uni-sopron.hu/kgy15 

 

Kérdéseiket a trainingandpractice@gmail.com e-mail címen tehetik fel a szervezőknek.

 

Szeretettel várjuk Önöket Sopronban!

 

 

                   Dr. Pásztor Enikő                     Prof. Dr. Kéri Katalin                    Németh Dóra

                a konferencia alelnöke              a konferencia elnöke             a konferencia titkára

 

A konferenciafelhívás letöltése PDF-ben.

15th Training and Practice International Conference on Educational Sciences

 

Do we speak the same language? –

Childhood and pedagogy in the context of linguistic, cultural and social spaces

 

Date: 28 April 2022

Venue: Benedek Elek Faculty of Pedagogy of the University of Sopron

(5 Ferenczy János Street, H-9400 Sopron)

 

Under the auspices of the cooperation programme Interreg V-A Austria-Hungary 2014-2020 Educational cooperation in the AT-HU cross-border region (BIG_inn AT-HU) Benedek Elek Faculty of Pedagogy of the University of Sopron and the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences Institute of Education warmly welcome colleagues working in the field of education at the 15th Training and Practice International Conference on Educational Sciences. Symposiums, thematic papers, and posters can be presented in Hungarian, English and German. At the conference, the innovative pedagogical and methodological materials of the BIG_inn AT-HU project will be shown as well. Application for the event is awaited electronically with abstracts or BIG_inn accounts of 2000-3000 characters. Professional materials will be evaluated according to academic standards.

 

Applications can be submitted in the following themes:

 • Children and childhood in the changing space and time
 • Early childhood arts education
 • Environmental pedagogy, sustainable development and education
 • Science, technology, engineering and mathematics education (STEM)
 • Health and sports education
 • Multicultural and foreign language education
 • Methodological renewal and pedagogical innovations
 • Educating children in the digital world

Participation at the conference is free but registration is necessary. Participants will be provided with conference kits, buffet lunch and beverages.

 Academic programme committee:

 • Dr. habil. László Varga (SOE-BPK/ Benedek Elek Faculty of Pedagogy, University of Sopron)
 • Prof. Dr. Krisztián Józsa (MATE/ The Hungarian University of Agriculture and Life Sciences Institute of Education)
 • Dr. Judit Podráczky (MATE/ The Hungarian University of Agriculture and Life Sciences Institute of Education)
 • Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth (Selye János University, Slovakia)
 • Dr. habil. Ágnes Engler (DE-BTK/ Faculty of Humanities, University of Debrecen);
 • Dr. habil. Ágnes Klein (PTE-KPVK/ Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, University of Pécs)
 • Dr. habil. Éva Márkus (ELTE-TÓK/ Faculty of Kindergarten and Primary School Teaching, Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Dr. habil. Anna Orsós (PTE-BTK/ Faculty of Humanities, University of Pécs)
 • Dr. habil Irén Virág (EKKE-PK/ Faculty of Pedagogy, Eszterházy Károly Catholic University, Eger)

Proposal submission: 11 March 2022

 

More information on uploading materials at

http://bpk.uni-sopron.hu/kgy15 

 

Any further questions can be asked from organisers at

trainingandpractice@gmail.com

 

 

Welcome to Sopron!

 

 

            Dr. Enikő Pásztor                           Prof. Dr. Katalin Kéri                    Dóra Németh

      Conference Vice-Chair                           Conference Chair              Conference Secretary


Download the call for papers PDF

15. Internationale erziehungswissenschaftliche Konferenz der Zeitschrift „Bildung und Praxis”

Sprechen wir die gleiche Sprache? –

Kindheit und Pädagogik im sprachlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext 

 

Konferenztermin: 28. April 2022

Konferenzort: Benedek-Elek-Pädagogische Fakultät der Universität Sopron (Sopron, Ferenczy János u. 5.)

 

Im Rahmen des innovativen Projekts Kooperationsprogramm Interreg V-A Österreich-Ungarn 2014-2020 Bildungskooperationen in der Grenzregion AT-HU (BIG_inn AT-HU) laden die Pädagogische Fakultät Benedek Elek der Universität Sopron und das Institut für Erziehungswissenschaften der Universität der Ungarischen Agrar- und Biowissenschaften die im Bildungs- und Erziehungsbereich arbeitenden, forschenden, schaffenden Kolleg*innen zur 15. Internationalen Konferenz der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft „Bildung und Praxis” herzlich ein. In der Veranstaltung haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ihre Beiträge auf einem ungarisch-, englisch- und deutschsprachigen Symposium zu präsentieren, thematische Vorträge zu halten und ihre Beiträge in Form einer Poster-Präsentation darzustellen. In der Konferenz werden die im Rahmen des BIG_inn AT-HU Projekts erstellten innovativen pädagogisch-didaktischen Materialien präsentiert. Die Anmeldung ist mit der Einreichung eines Abstracts von 2000–3000 Zeichen oder mit der Zusammenfassung eines BIG_inn Vortrags auf elektronischem Wege möglich. Die Beiträge werden gemäß den Beurteilungskriterien der wissenschaftlichen Konferenzen bewertet.

Es werden Beiträge in den folgenden Themenbereichen erwartet:

 • Kinder, Kindheit im Wandel des Raumes und der Zeit
 • Kunsterziehung in der Kindheit
 • Umweltpädagogik, Nachhaltigkeit, Erziehung zur Nachhaltigkeit
 • Förderung der mathematischen, naturwissenschaftlichen, technischen und digitalen Kompetenzen (STEM)
 • Gesundheitserziehung, Sportpädagogik
 • Multikulturelle Erziehung, Fremdspracherziehung
 • Methodische Erneuerung, pädagogische Innovationen
 • Kindererziehung in der digitalen Welt

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos, aber registrationspflichtig. Die Teilnehmenden bekommen ein Konferenzpaket, ihnen werden ein Mittagsbuffet und erfrischende Snacks serviert.

Mitglieder des wissenschaftlichen Präsidiums:

 • Dr. habil. László Varga (Universität Sopron, Benedek-Elek-Pädagogische Fakultät)
 • Prof. Dr. Krisztián Józsa, Dr. Judit Podráczky (Ungarische Universität für Agrar- und Biowissenschaften)
 • Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth (Selye-János-Universität, Slowakei)
 • Dr. habil. Ágnes Engler (Universität Debrecen-Philosophische Fakultät); Dr. habil. Ágnes Klein (Universität Pécs-Fakultät für Kulturwissenschaften, Pädagogik und Regionalförderung)
 • Dr. habil. Éva Márkus (Eötvös-Lóránd-Universität-Fakultät für Elementarpädagogik); Dr. habil. Anna Orsós (Universität Pécs-Philosophische Fakultät)
 • Dr. habil. Irén Virág (Eszterházy-Károly-Katholische Universität-Pädagogische Fakultät)

 

Einreichfrist der Beiträge:

11. März 2022

 

Für weitere Informationen bzw. Hinweise zu Formalien und Hochladung der Beiträge besuchen Sie die Webseite der Konferenz:

http://bpk.uni-sopron.hu/kgy15 

 

Sie können sich mit Ihren Fragen auf trainingandpractice@gmail.com an die Organisator*innen wenden.

 

Wir erwarten Sie in Sopron herzlich!

 

            Dr. Enikő Pásztor                     Prof. Dr. Katalin Kéri                  Dóra Németh

  Konferenz-Vizevorsitzende          Konferenz-Vorsitzende            Konferenz-Sekretärin

 

Herunterladen_Einladung zur Konferenz PDF