Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás - pályázati lehetőség a 2018/19 tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
a 2018/2019. tanév őszi és tavaszi félévére
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara pályázatot hirdet ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásban való részvétel céljából a 2018/2019. tanév őszi és tavaszi szemeszterére.


1. A pályázat célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatói. Aktív hallgatói státusz szükséges az ösztöndíj alatt.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap) jellemzően szemeszterenként 4 hónap

4. A programban részt vevő országok


Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
A fogadó intézményt a hallgató keresi meg, és a fogadókészséget egy eredeti befogadó nyilatkozattal igazolja.

5. Pályázati feltételek

 • a pályázó a Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatója kell. Aktív hallgatói státusszal kell, hogy rendelkezzen az Erasmus mobilitási ösztöndíj teljes idejére
 • a pályázó magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik
 • a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni szakmai gyakorlatra
 • a pályázó jó tanulmányi eredménnyel és nyelvtudással rendelkezik
 • a hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, európai uniós program (pl. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe
 • egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. A korábban "Lifelong Learning Program"-ban végzett mobilitási is hozzáadandó

6. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján 520-620 €/hó
 • Hátrányos helyzetű hallgatók rendkívüli támogatást igényelhetnek (100 €/hó)
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, kollégium, albérlet, megélhetés).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • kitöltött pályázati űrlap (MS Word formátumban), kinyomtatás után aláírva
 • kitöltött pályázati adatlap online formátumban
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • nyelvismeret igazolása
 • hiteles leckekönyv-másolat az utolsó két lezárt félévről (az I. évfolyamos hallgatók a második félévi igazolást augusztus közepéig pótolhatják),
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket.

A pályázat benyújtásához szükséges űrlapok:

ERASMUS+ pályázati űrlap (MS Word formátum) hallgatói ösztöndíjas szakmai gyakorlat folytatására

ERASMUS+ online pályázati adatlap

Erasmus+ szülői nyilatkozat

8. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja el a tudományos és külügyi dékánhelyettes, egyben Erasmus+ kari koordinátor elnökletével. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek (laboratóriumok) munkájában),
 • jó tanulmányi eredmény,
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában,
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység,
 • szakkollégiumi tagság,

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.


9. Teendők a pályázat elnyerése után
Az ERASMUS+ ösztöndíj elnyerése esetén

 • a hallgató képzési megállapodást (Training Agreement) köt a fogadó intézménnyel, amely dokumentumot a kiutazás előtt legalább két héttel le kell adni az Erasmus Irodában
 • a küldő intézmény és a hallgató a kiutazást megelőzően támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az Erasmus+ ösztöndíj összegét

10. Teendők az Erasmus+ ösztöndíjas tanulmányok végeztével
A hallgatónak a külföldi tanulmányok befejeztével le kell adnia a következő dokumentumokat:

 • a képzési szerződés (Training Agreement) fogadó intézmény képviselője által igazolt eredeti példányát
 • a fogadó intézménytől kapott eredeti igazolást a külföldön eltöltött szakmai gyakorlat időtartamról (Letter of Confirmation);
 • 3-5 oldalas, fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót a tudományos és külügyi dékánhelyettes részére
 • on-line hallgatói beszámoló elkészítése a támogatási szerződésben meghatározott módon

11. A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázati anyagot a SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar 008-as irodában, Németh Tamás Erasmus+ koordinátornak kell benyújtani 1 példányban kinyomtatva. A pályázati űrlapot és az önéletrajzot elektronikus formában is el kell küldeni a következő e-mail címre: nemeth.tamas@uni-sopron.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.
További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban a Dékánhelyettesi Irodában Dr. Patyi Gábor tudományos és külügyi dékánhelyettestől (tel: 99/518-930; e-mail: patyi.gabor@uni-sopron.hu) és Németh Tamás Erasmus+ koordinátortól kérhetők (Tel: 99/518-946 e-mail: nemeth.tamas@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.

Sopron, 2018. március 22.
Dr. Patyi Gábor
tudományos és külügyi dékánhelyettes