Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Tovább folytatódik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP), idén pedig a tanító alapképzési szakon tanulmányokat folytatókra is kiterjesztésre került.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári, tanítói, vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már  tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású, pedagógus foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

A 2020/2021. tanévi pályázati időszak 2020. október 1-én indult, a pályázatok benyújtására 2020. október 22-ig van lehetőség.

A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell adni.

A 2020/2021. tanévi pályázatok elektronikus benyújtására az alábbi felületen van lehetőség: osztondij.e-kreta.hu


Letölthető anyagok:

Tájékoztató a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2020/2021. tanév 1. félévi támogatásának alapját képező kreditindex szintekről a már ösztöndíjas jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozóan.

Működési szabályzat és pályázati felhívás a 2020/2021. tanévre

Adatkezelési tájékoztató

Gyakran Ismételt Kérdések