Közös Erasmus+ KA2 projekt a Selye János Egyetemmel

„Pedagógusok felkészítése a gyakorlati munkára - Innovatív képzési program a gyakorló pedagógusok részére” című projekttalálkozó szlovákiai magyar vendégekkel

2018. február 8-án Karunk vendége volt Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, Dékán Asszony a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának képviseletében és Hanuliak Ildikó a nagymegyeri „Együttműködéssel a Jobb Jövőért” nevű civil szervezet elnökhelyettese. A tartalmas beszélgetés során a résztvevők megvitatták egy közös projekt-együttműködés lehetőségét, amelyre az Erasmus+ KA2 „Cooperation and Innovation for Good Practices” stratágiai együttműködés keretei között kerülhet sor a közeljövőben a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és három további pedagógusképző felsőoktatási intézmény részvételével. (Selye János Egyetem, Komárom; Cluj University, Kolozsvár, Románia; Olomouci Egyetem, Olomouc, Csehország).                    

A tervezett projekt fő céljai között szerepel a hálózatépítés, az egyetemek szorosabb együttműködésének elősegítése a pedagógusjelöltek hatékonyabb és eredményesebb gyakorlati felkészítésében nemzeti és nemzetközi szinten, a gyakorló pedagógusok kulcskompetenciáinak fejlesztése, az intézmények professzionalizációja, valamint egy innovatív kombinált képzési program megvalósítása is. A nemzetközi helyzet- és igényfelméréseket követően sor kerülhet tapasztalatcserékre, vitafórumokra, képzések, jó gyakorlatok kidolgozására, amelyek eredményeit tudásdisszeminációs céllal nemzetközi digitális fórumokon tehetnék közzé a résztvevők.

A projekttámogatás elnyerését követően, a megvalósítás szakaszában a felsőoktatási intézmények mellett a Kar Lewinszky Anna Gyakorló Óvodája és Sopron város óvodái mint társpartnerek segíthetik a fenti célok megvalósítását.