Külhoni magyar pedagógusok továbbképzése

2021. augusztus 9-13. között a SOE Benedek Karon a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felkérésére – a magyar állam támogatásával - külhoni magyar tanítók és óvónők számára egyhetes továbbképzést szerveztünk, melynek témája a sajátos nevelési igény, az óvodai, iskolai szinten kihívásként jelentkező gyógypedagógiai integráció, az eltérő fejlődésű gyermekek megsegítése.

A fogalmi, a diagnosztikai és a terápiás tartalmak mellett megjelentek a művészet-, a játék-, a mesepedagógia, valamint a népművészet és a társadalmi befogadás ismerete és gyakorlata is.

A 30 órás szakmai programot kiegészítették a délutáni és esti színes, közös együttlétek, melyek keretében Sopron város látnivalóit, érdekességeit és értékeit ismertettük meg a Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban és Felvidéken élő, és magyar nyelven tanító, nevelő kollégákkal.

Mind a hallgatók, mind az oktatók és szervezők számára szakmai gazdagodást jelentett az egy hét, valamint örömmel töltött el az összetartozás élménye, nemzeti identitásunk kifejeződése.

 

Németh Dóra Katalin fotói