Látogatás a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában

Karunk tudományos és külügyi dékánhelyettese, Kissné Dr. Zsámboki Réka, az Óvodapedagógus szak vezetője, Dr. Hartl Éva, és a Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány vezetője, Babai Zsófia 2021. november 17-én látogatást tettek a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában az igazgató, Tormáné Bokody Noémi meghívására.

A látogatás fontos esemény volt a két intézmény jövőbeli szakmai együttműködése szempontjából. A megbeszélésen a két intézmény pedagógusai, oktatói felvázolták a kooperáció különböző lehetőségeit: karunk német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatói számára a jövőben megnyílik a lehetőség  iskolai német tanórákon való részvételre, amelyeken megfigyelhetik a másodnyelv átadásának iskolai körülményeit, tapasztalatokat szerezhetnek, kutatást folytathatnak másodnyelv átadás témában az óvoda-iskola átmenetről írt szakdolgozatukhoz, ill. TDK-dolgozatukhoz kapcsolódóan, aktívan részt vehetnek az iskola által szervezett német nemzetiségi programokon.

A kar oktatói tudományos kutatásaikkal segíthetik az iskolában végzett gyakorlati oktatómunkát, és ezzel hozzájárulhatnak a szakmai munka színvonalának emeléséhez.

A kar képviselői felajánlották az általános iskola részére a pedagógusképzésben résztvevő külföldi partnerintézményekkel való kapcsolatfelvétel, tudományos konferenciákon való részvétel, és nemzetközi projektekbe való bekapcsolódás lehetőségét.

A látogatásról készült fényképeket az alábbiakban tekinthetik meg.

Babai Zsófia