Mester és tanítványa előadása a TIT-ben

A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar új előadássorozatot indított, melynek mottója: Legyen a tudomány mindenkié! Szeress, nevelj okosan!

Ezen előadássorozat keretein belül 2020.okóber 6-án Dr. Molnár Katalin Docens Asszony és Mesterházy Helga doktorandusz előadást tartottak, melynek témája: A külső világ megismerése - új utakon a fenntarthatóságért.

A gyermekek spontán és szervezett keretek között ismerik meg a világot, játékkal, mesével, tevékenységekkel. E felfedező folyamatban a legfőbb társ a felnőtt: az érdeklődő, a mindenre nyitott, az okosan, de szívvel, korszerű ismeretekkel rendelkező pedagógus. Mit tehetünk a téma kapcsán, hogyan szélesítsük a saját és neveltjeink látókörét, milyen tevékenységekre alapozzuk nevelő-oktató munkánkat? Az időszerűség és tevékenységközpontúság eredményezi azt, hogy tervezett tevékenységeinkkel hozzájárulhatunk a környezettudatos magatartás és életvitel kialakításához, a bioszféra megőrzéséhez.

A fenntarthatóság egyik unikális témája a vadgazdálkodás kérdésköre. Napjainkban a gyermekek és a pedagógusok nem, vagy csak kis mértékben ismerik a vadon élő állatokat, a vadgazdálkodást és a vadászatot. E megismerési folyamatban nagy felelősség hárul a pedagógusra, akinek megfelelő, pontos ismerettel kell rendelkezni a fent említett témáról.

Általános iskolában a pedagógus tudásán, tapasztalatán kívül a tankönyvekben található ismeretek, illusztrációk pontossága sem elhanyagolható. A tankönyvek rendkívül kevés százalékban tartalmazzák a főbb vadfajaink témakörét és sajnos nem minden esetben kapnak pontos képet a tanulók egy-egy adott fajról, a nem megfelelő illusztrációknak köszönhetően.

A fent említett témát Mesterházy Helga doktorandusz kutatásaival támasztotta alá, melyek doktori disszertációjának alapját fogják képezni a Soproni Egyetem EMK Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdő- és Környezetpedagógiai Doktori Programjában. E program a Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési portfóliójának része. Témavezetők: Professzor Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár és Dr. Molnár Katalin egyetemi docens.

Kissné Dr. Zsámboki Réka fotói