Miért az Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszak?

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán több mint száz éves hagyományokkal bíró, az egyetemes emberi értékeket képviselő szak választásán túl részese lehet, olyan EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ - MA- szak képzésének, ahol a hallgató, az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit sajátíthatja el, és ahol nagy hangsúly kerül a pszichológiai és tanácsadási ismeretek oktatására/átadására.

A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre.

Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására.

Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadásban.

Az Európai Unió elvárásaival összhangban a képzésben kiemelt szerepet kap :

a karriertervezés és tanácsadás, az esélyegyenlőség, és a hátrányos helyzetű csoportok kezelése.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Olyan jelentkezőket várunk, akik:

  • szívesen végeznének HR osztályon, munkaügyi, vagy munkaközvetítői területen,tervező, fejlesztő, vagy támogató tevékenységet;
  • érdeklődnek a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatok iránt;
  • érdeklődnek a munkaerő gazdálkodás iránt;
  • szívesen dolgoznának tanácsadói, pályaválasztási, személyzeti munkakörben;
  • szívesen ismerkednek az emberi erőforrások elméletével.