Modellváltás a Soproni Egyetemen – Interjú Dr. habil. Varga László dékánnal


A Soproni Egyetem modellváltás következtében alapítványi fenntartás alá került. A modellváltás a Benedek Elek Pedagógiai Kar életében is változásokat hoz. Előrevetíti a kar épületének megújulását, a Bezerédj Amália Kollégium és az Aranykapu Gyakorló Óvoda felújításának a tervét is magában hordozza. Az alapítványi egyetemmé történő átalakulásról Dr. habil. Varga László dékán úrral beszélgettünk.


Dékán Úr, lenne szíves kifejteni, mit is jelent pontosan a modellváltás, illetve az alapítványi egyetemmé történő alakulás? 

A modellváltás az egyetem fenntartásában történt változást jelenti. A modellváltás során az intézmény jogállása változott meg, hiszen alapítványi fenntartású (Soproni Egyetemért Alapítvány), közhasznú, magán felsőoktatási intézmény lettünk. Az elsők között kerültünk be azon egyetemek közé, akiknél a modellváltás bekövetkezett.  A szakmai irányítást továbbra is a felsőoktatásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium végzi. Az egyetemet egy kuratórium irányítja, melynek elnöke Dr. Csányi Sándor, az egyetem törvényes képviselője Prof. Dr. Fábián Attila rektor, aki többek között az oktatásért, a kutatásért és a racionális gazdálkodásért felel.

 

Az, hogy modellváltás következett be, milyen változásokat hoz a karon? 

A modellváltás következtében jelentős összegű támogatást kapunk a fenntartótól, melyből teljes mértékben megújulhatnak a Benedek Elek Pedagógiai Kar épületei, beleértve a kollégiumot is. Az oktatás és kutatás terén szintén jelentős tartalmi és infrastrukturális fejlődés várható. Komoly eredménynek tudom be azt is, hogy ősztől kilenc új kollégával gazdagodunk, ezzel oktatóink leterheltsége jelentősen csökken. Annak külön örülök, hogy sok fiatal kollégát is üdvözölhetünk, így már az oktatói – kutatói utánpótlás kinevelése is megvalósulni látszik.

 

Talán legtöbben arra lennénk kíváncsiak, hogy miképpen érinti ez a változás a hallgatókat? 

Ahogy az előbb is említettem, tervezzük a Benedek Elek Pedagógiai Kar épületének, továbbá a kollégium teljeskörű felújítását, ezáltal az oktatási, kutatási feltételek, és a hallgatók életkörülményei jelentősen javulnak. Egy, a 21. századi elvárásokhoz igazodó kar megteremtésén dolgozunk, ugyanakkor fontosnak tartjuk a hagyományok megőrzését, a múlt jelentős értékeinek megtartását.

 

Melyek a leghangsúlyosabb tennivalók a modellváltás kapcsán? 

Jelenleg a hangsúly a tennivalók tekintetében legfőképpen az egyetem szabályzatainak újra alkotására esik. Újraválasztjuk a helyi testületeket, e téren pedig szeretnénk megtalálni minden területen a legkompetensebb személyeket.

 

Sok pozitív dolgot említett, akad ennek a változásnak némi negatívuma is? 

Természetesnek gondolom, hogy a modellváltás következtében a kollégák között érzékelhető volt egy kis bizonytalanság. Biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben jó irányba fog változni. Az ember mindig fél a változásoktól, most egy kicsit mi vagyunk a puding próbája. Egyébként is jellemző mai életünkre a dinamikus változás, a fejlődés. Ezzel szembe kell néznünk.

 

Milyen távra vetíthető ez a változás? Években gondolkodhatunk? 

A modellváltás egy hosszútávú koncepció. Az is elképzelhető, hogy hosszútávon a legtöbb magyarországi egyetem alapítványi fenntartású egyetem lesz. Időt kell adni mindenre, most egy olyan folyamat indult el, melynek eredményei, hozadéka évek, akár évtizedek múlva lesz látható és értékelhető. Mi most alapozó munkát végzünk. Ez most egy korszakváltás az egyetem, a kar életében.

 

Maga után vonhat ez a folyamat egy esetleges tandíjkötelezettséget? 

Egyáltalán nem kell attól tartani, hogy tandíjat kell fizetni, hiszen az állam továbbra is biztosítja az államilag támogatott képzések indítását. Költségtérítést továbbra is csak akkor kell fizetni, ha a hallgató már felhasználta a jogszabályban meghatározott állami keretet.

 

Magyarországon jelenleg hány egyetemen történik modellváltás? 

Természetesen nem mi vagyunk az egyetlen egyetem Magyarországon, ahol modellváltás történt. Eddig több, mint tíz egyetemet érintett a változás és tudomásom szerint a jövőben újabb egyetemek élhetnek a modellváltás lehetőségével.

 

Hogyan érintette Dékán Urat ez a nagy változás? 

Őszintén szólva mindig is szerettem a változásokat, a kihívásokat. Nem jó, ha a megszokásaink rabjai vagyunk. Úgy gondolom, a változás az életünk részévé vált. Van is egy mondás, miszerint a mai világban nem az az életképes ember, aki rendkívül sok mindent tud, hanem aki folyamatosan tud alkalmazkodni a változásokhoz. Az innováció alapja a kritikus, a reflektív gondolkodás.

 

Miben változott meg Dékán Úr munkája? 

Természetesen a modellváltás során sűrűsödtek a feladataim. Mint említettem, újraalkotjuk, illetve korszerűsítjük egyetemünk szabályzatait, mely sok és aprólékos munkát igényel, de ehhez rengeteg támogatást kapok az egyetem vezetőitől, kari munkatársaimtól.  Összességében elmondhatom, hogy most sokat kell dolgoznunk, de bízunk abban, hogy a befektetett energia megtérül, a modellváltás jelentős változásokat és fejlődést hoz karunk életében.

 

Munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Készítette: Csapó Dóra, Károlyi Krisztina, Pongrácz Nikolett és Poór Melánia