Nyitni kék – 2018. Országos Óvodai Évnyitó Konferencia

A Nyitni kék – 2018. Országos Óvodai Évnyitó Konferencia nagysikerű szakmai előadását Dr. habil Varga László egyetemi docens, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar dékánja tartotta a budapesti Lurdy Konferencia-és Rendezvényközpontban.

A közel háromszáz óvodapedagógus részvételével megrendezett országos eseményen dékán úr „Új tudomány születőben - kisgyermekkori neuropedagógia” című előadásában többek között arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen gyakorlati hatása lehet ennek az új interdiszciplináris tudománynak a kisgyermekkori nevelésre és az óvodapedagógiára? Az előadó bemutatta a Karon működő nemzetközi Kisgyermekkori Neuropedagógia Kutatócsoport és Laboratórium tevékenységét, melynek során azt hangsúlyozta, hogy ez a kutatási terület hazánkban – eddigi ismereteik szerint - unikális jellegű, a kisgyermekkorról folytatott hazai és nemzetközi tudományos diskurzusok és innovációk birtokában válaszokat keres a legújabb kisgyermekkori neurológiai kutatási eredmények pedagógiai hasznosításának lehetőségeire. Az agy felépül, nem születik. A pedagógia hazai térképének átrajzolása, sőt esetenként újrarajzolása, a nevelésben rejlő lehetőségek és a felelősség számbavétele mindenképpen időszerű – különös tekintettel a kisgyermekkor pedagógiájára.  A tanulás agyi hátterének megértése egyfajta alap és kiindulási pont a pedagógiai gyakorlat számára. Az elmélet, a tudományos kutatás most újfajta üzenettel állt elő a praxis számára, ezt az üzenetet a gyermekekkel foglalkozó szülőknek, nagyszülőknek, illetve a nevelést hivatásszerűen gyakorló szakembereknek meg kell hallaniuk.