Nyitrai vendégek a BPK-n

Az Erasmus+ mobilitási program keretében a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetből vendégek látogattak karunkra 2018. február 11-15 között Dr. Petres Gabriella, Dr. Presinszky Károly és Nagy Denisza személyében. A kollégákat a kari vezetés részéről Dr. habil Varga László dékán úr és Kissné dr. Zsámboki Réka mb.tudományos és külügyi dékánhelyettes fogadta.

A Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományi Intézetben Dr. Molnár Katalin intézetigazgató látta vendégül őket.  Ennek részeként ellátogattak az erdészeti felsőoktatás évfordulójára rendezett ünnepi konferenciára is, illetve egy séta során megtekintették Sopron nevezetességeit.  

A nyitrai kollégák hallgatóink számára február 13-án a következő előadásokat tartották meg:

Dr. Petres Gabriella adjunktus: A kortárs mesék nőképei

Dr. Presinszky Károly adjunktus: Szlovákiai magyar nyelvjárások és az anyanyelvoktatás

Az előadásokat követően lehetőség nyílt még szakmai megbeszélésre a nyitrai és a soproni karokon folyó magyar nyelvi és irodalmi oktatás sajátosságairól, a további együttműködés lehetőségeiről. Ezen karunk részéről Dr. Molnár Csilla, Frang Gizella és Kloiber Alexandra oktatók vettek részt.

Galéria