Összefüggő egyéni gyakorlat - fájlok feltöltése

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT - DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE

 

Kérünk minden kedves hallgatót, hogy az Összefüggő Egyéni Gyakorlat dokumentumait (függetlenül attól, hogy már email-en elküldte) küldje el a lenti kérdőíven. A kérdőív kitöltéséhez be kell jelentkezni az egyetemi email-címmel. A részleteket a "Komplex tanítási gyakorlat" témakörben küldött Neptun üzenetek tartalmazzák.

 

Az 1-4. pontok minden hallgatóra vonatkoznak.

A kérdőív 1. pontjában a hallgató kiválaszthatja a nevét.

A 2. pontban a Teljesítés igazoló lapot (5.sz. dokumentum) kell feltölteni. Maximum 1 fájl , maximum 100 MB méret, elfogadható formátum: PDF. A fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_Teljesítés_igazoló_lap.PDF A Teljesítés igazoló lapon a mentor csak a valóban megtartott órákat igazolja le.

A 3. pont opcionális: a Szöveges értékelést (5.sz. dokumentum 2. oldal) lehet itt feltölteni. Maximum 1 fájl , maximum 100 MB méret, elfogadható formátum: PDF. A fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_Szöveges_értékelés.PDF

A 4. pontban a Jegyzőkönyvet (6.sz. dokumentum) kell feltölteni. Maximum 1 fájl, maximum 100 MB méret, elfogadható formátum: PDF. A fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_Jegyzőkönyv.PDF

Amennyiben több fájlban van a Teljesítés igazoló lap vagy a Jegyzőkönyv, 1 PDF fájlba kell összefűzni: Pl. a következő online szolgáltatással: https://www.ilovepdf.com/merge_pdf

 

Az 5-9. pontokban azoknak a hallgatóknak kell fájlt feltölteni, akik nem tudták végigtanítani a kötelező óraszámukat.

Minden hallgató maximum 2 fájlt tölthet fel tanóránként:

  • az óravázlat és a táblavázlat egy fájlban szerepeljen -> https://www.ilovepdf.com/merge_pdf A fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_(TANÓRA SZÁMA)_óravázlat.PDF
  • amennyiben van PPT diasor is szemléltetésképpen, akkor azt is PDF formátumban kérjük feltölteni. Powerpoint programból mentés másként, majd az alábbi beállításokat követve: Mentési segédlet. A fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_(TANÓRA SZÁMA)_diasor.PDF

 

Mivel az 5-9 kérdőívpontokhoz kérdésenként maximum 10 fájl tölthető fel, az 5. ponttól kezdve folyamatosan kell a fájlokat megadni addig, amíg azok el nem fogynak.


FONTOS! A jegyzőkönyvön a gyakorlatvezető tanár (Dr. Kollarics Tímea) aláírása nem szükséges, hozzá lehet tenni a portfólióhoz. A portfóliót nem kell papír alapon beadni, de a Repozitóriumba fel kell tölteni. Segítség a feltöltéshez.

A Jegyzőkönyv (6.sz. dokumentum) eredetijét későbbi időpontban fogjuk bekérni. 


Információk a kötelező dokumentumok aláírásával kapcsolatban:

  • A kötelező dokumentumok aláírása ugyanúgy történik, mintha a rendkívüli helyzet nem lenne, vagyis a mentortanár aláírja a megtartott órákról a minősítést (is) (javasolt érdemjegy).
  • A gyakorlatvezető tanár aláírása (Dr. Kollarics Tímea) a jegyzőkönyvön a következőképpen lehetséges:
    • aki már elküldte postai úton a dokumentumot, annak alá lesz írva, és szkennelve visszaküldjük
    • aki nagyon ragaszkodik a postai küldéshez, az megteheti úgy, hogy legkésőbb április 16. (csütörtökig) beérkezzen a BPK-ra, és szkennelve visszaküldjük
    • aki nem szeretné postán elküldeni a dokumentumokat, az a kérdőívhez feltölti, ez elegendő, és a kinyomtatott portfólióban lesz aláírva papír alapon

 

Fontos információk az értékeléshez:

Az érdemjegy abban az esetben, ha a tanítási órák több, mint felét teljesítette a hallgató, a mentortanár által javasolt érdemjegy lesz. Ellenkező esetben a tervezési dokumentáció minősége dönti el az érdemjegyet, vagyis nem biztos, hogy a mentortanár által javasolt érdemjegy lesz a végleges.

 

Kérjük az alábbi kérdőíven keresztül elküldeni a dokumentumokat:

DOKUMENTUMOK ELKÜLDÉSE ITT.

Amennyiben a kérdőív elküldésekor a "Válaszai meghaladják a beállított korlátot, próbálja meg lerövidíteni őket" hibaüzenetet kap, kérem, küldje el a kérdőívet újra csak az 1., 2., 4. pont kiválasztásával.

Köszönjük a feltöltéseket!