Oktatói kitüntetések

2018. június 26-án került sor a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2017/2018.-as tanévzáró és oklevélátadó ünnepi nyilvános kari tanácsülésére, ahol összesen tizenheten vehettek át kitüntetést. Oktatói kitüntetést vehetett át dr. Patyi Gábor egyetemi docens, Dr. Markó Eleonóra Ágnes óraadó és Tóth Mariann nyugalmazott egyetemi főtanácsos.

Lassan több mint 18 éve főállású oktatóként dolgozik a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán, jelenleg a Neveléstudományi és Pszichológia Intézet oktatója, kutatója. 2007. szeptember 1-től mint általános, majd 2011 szeptemberétől mint oktatási, ezt követően 2016. júliusától mint tudományos és külügyi dékánhelyettes tevékenykedett Dr. Patyi Gábor egyetemi docens. A karon végzett közel két évtizedes munkája során szakjainkon, minden tagozaton és több szakirányú képzésben is számos tantárgy oktatója, tantárgyfelelőse (pl. neveléstörténet, család és gyermekkortörténet, etika és filozófia, tanárképzési modellek és koncepciók, a szakoktatás története), a Szakmai Tanárképzésnek lelkes és elhivatott vezetője, igazgatója. Rektor Úr a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetősége és a Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének javaslatára Dr. Patyi Gábor egyetemi docensnek a Karon végzett alapos, szakmailag igényes 11 évig tartó dékánhelyettesi, vezetői és magas színvonalú oktatói munkájának elismeréséül Rektori Dicséret kitüntetést adományozott.

 

Szakmai felkészültsége, elkötelezettsége, hosszú évek óta kiemelkedő óraadói munkája alapján a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Címzetes Egyetemi Docens címet adományozott Dr. Markó Eleonóra Ágnes óraadó oktatójának, a Soproni Erzsébet Kórház és Rehabilitációs Intézet Központi Laboratóriumának osztályvezetőjének. Szakterülete a klinikai kémia és óraadóként az egészségügyi szakterület szaktárgyait oktatja az óvodapedagógus valamint a csecsemő-és kisgyermeknevelő alapszakokon.

 

A Benedek Elek Pedagógiai Kar ALUMNI, vagyis öregdiák szervezete, a Soproni Képzősök Baráti Köre „Szívvel-Lélekkel” Elismerést alapított 2014-ben azzal a szándékkal, hogy azokat a kollégákat és hallgatókat díjazza, akik életpályájuk során maradandót alkottak a soproni óvóképzésben, új utakat nyitottak a kisgyermeknevelés, a hallgatói képzés és a Kar életében. Az elismerés évente kerül átadásra a Baráti Kör tagjainak javaslata alapján az elnökség határozatával. A „Szívvel-lélekkel” Elismerés emblémája Kovács-Gombos Gábor festőművész, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar egyetemi docensének alkotása. A kitüntetést Majsa Imréné, a Soproni Képzősök Baráti Körének alelnöke adta át.

A Soproni Képzősök Baráti Köre „SZÍVVEL-LÉLEKKEL” ELISMERÉST adományozott Tóth Mariann nyugalmazott egyetemi főtanácsosnak, a soproni óvóképző főiskola egykori megbízott főigazgatójának, aki értékteremtő munkájával növelte Karunk hírnevét.

Tóth Mariann 1980-ban kezdte meg oktatói munkáját a Benedek Elek Pedagógia Kar jogelőd intézményében, a Soproni Óvóképző Intézetben. Általános főigazgató-helyettes, főtitkár, illetve két alkalommal megbízott főigazgatója volt intézményünknek. Az óvodapedagógusokért és az oktatókért végzett fáradhatatlan tenni akarással, kiváló szervezőkészséggel számos hazai, határon túli és nemzetközi kapcsolatot, együttműködést alakított ki a soproni óvóképző partnerhálózatának gazdagítására a Felvidéken, Vajdaságban és Erdélyben. 1994-től 2008-ig a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség felkérésére a Szovátán megrendezett Bolyai Nyári Akadémia vezetője és oktatója is volt. A Nemzetközi Waldorfpedagógiai Társaság alelnökeként Waldorf pedagógusképzést hozott létre Sopronban. Szakmai kapcsolatokat szervezett, előadást tartott többek között az oberpullendorfi Magyar Kultúrközpontban, a németországi Kemptenben, Deggendorfban, Norvégiában és Finnországban is.  2000. január 1-jétől - a mindennapi oktatómunkától elszakadva, azonban továbbra is szívvel-lélekkel tevékenykedve - a Nyugat-magyarországi Egyetem Kommunikációs Irodájának vezetője, majd az Egyetem főtanácsosa lett. Az óvodapedagógus képzésben végzett kiemelkedő munkájáért 2008-ban Brunszvik Teréz Díjjal tüntette ki az oktatási és kulturális miniszter. Színvonalas szakmai előadásaival, neveléstörténeti, kulturális kutatómunkájával, személyes visszaemlékezéseivel napjainkban is aktív résztvevője a Benedek Elek Pedagógiai Kar életének. Szeretettel várt és mindenkor szívesen látott, hazatérő vendég és barát a szó legnemesebb értelmében. Sokak számára érték és mértékadó egykori vezető, oktató és kolléga, aki a hivatás iránti elkötelezettségével példaként szolgálhat az egyetemi hallgatóság számára.

Kitüntetetteknek további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!