Oktatóink Salamancán

Az Erasmus + program keretében 2019 április 1-5-ig Spanyolországban, a festői szépségű, egyeteméről híres Salamancaban járt tanulmányúton Dr. Hartl Éva intézetigazgató, egyetemi docens, az óvodapedagógus BA szak szakfelelőse és Koloszár Ibolya az Angol nyelv az óvodában specializáció oktatója. Az egyetem pedagógiai karán Dr. Vicente José Marcet Rodríguez dékán-helyettes fogadta oktatóinkat, akik a látogatás során ismerkedtek az egyetemmel, a karon folyó szakmai munkával, találkoztak a kar oktatóival. Bemutatták a Soproni Egyetemet, a Benedek Elek Pedagógiai Kart, az óvodapedagógus képzés sajátosságait, interaktív tanórákat tartottak a hallgatóknak. Az előadásokat a résztvevők nagy érdeklődéssel fogadták. A kapcsolatépítés eredményességét mutatja, hogy két hallgató jelezte, hogy szeptembertől egy, illetve két félévre a Benedek Elek Pedagógiai Karon kívánja folytatni külföldi tanulmányait. A tanulmányút a karok és a kollégák közötti szakmai kapcsolatokat, a mobilitási hálót sikeresen erősítette.

Galéria