Online nemzetközi nyelvészeti konferencia Lettországban

18. alkalommal rendezte meg a Liepājai Egyetem azt a nyelvtudományi konferenciát, melyen a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatói is részt vettek. Az idei évben a rendezvény a „Nyelvelsajátítás: problémák és perspektívák” címet viselte és olyan támogatókat tudhatott maga mögött, mint a Lett Irodalom- és Nyelvtanárok Egyesülete, a British Council és a Goethe Institut. A tanácskozás négy hivatalos nyelven (lett, angol, német, orosz) zajlott.


A BPK részéről Kitzinger Arianna Sign of the times: An early childhood English programme for kindergarten teacher trainees című előadásában mutatta be a korai kétnyelvűség, illetve a karon folyó angol nyelvi specializáció elméletét és gyakorlatát, míg Csiha Tünde Noémi With or without parents? Language learning in early childhood (age of 4-6 years)” címmel konferenciakötetben publikálja korai nyelvfejlesztésben végzett kutatásainak eredményeit. A kutatási beszámolók jól illeszkedtek a konferencia tematikájához, mivel a cél a mai nyelvi kihívások feltérképezése és az azokra adott válaszok voltak – elsősorban az oktatásban.

Hangsúlyos helyen szerepelt még az anyanyelv oktatása, ami nem meglepő, ha – visszatekintve az elmúlt évtizedek nyelv- és nyelvoktatás-politikájára – a balti nyelvek és az orosz nyelv dinamikusan változó relációját vesszük figyelembe. Az egyik legaktuálisabb megoldani kívánt problémák közé tartoznak az anyanyelvi beszédhibák, melyek külön szekciót kaptak. Az anyanyelv használatáról, a diaszpórában élő nemzetek nyelvi kultúrájáról szóló beszámoló talán a legérdekesebb színfoltja volt a konferenciának. A jelenlegi helyzetben nem maradtak el az online nyelvoktatásról szóló ismertetők sem. A napot egy logopédiai könyv bemutatása zárta.

A résztvevők javarészt a Baltikumból (Lettország, Litvánia) kapcsolódtak az online térbe, de találkozhattunk görög, japán és izlandi kollégákkal is. A magyar résztvevők nagy örömére szolgált, hogy már a találkozó alatt a lett egyetem volt rektora együttműködést ajánlott fel, s kifejezte abbéli igényét, hogy szeretné közelebbről megismerni nyelvi programjainkat. A járványhelyzet csillapodtával remélhetőleg sikerül élő kapcsolatot kialakítani Liepājával, hiszen a tengerparti lett város sokban hasonlít hozzánk: a város nagyságában és a (nyelv)pedagógia iránti elkötelezettségében hasonló szerepet tölt be Lettországban, mint Sopron Magyarországon.

A fényképek ezúttal az online konferencia hangulatát tudják csak visszaadni, bár a szerző igyekezett egy régebbi rigai tanulmányútjának képeivel kedvet ébreszteni a lett kapcsolatok iránt.

 

Kitzinger Arianna

 

Galéria