Országos mesemondó verseny dobogósa a Benedek Kar hallgatója

Kép

Harmadik helyen végzett az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke által, ezúttal online formában meghirdetett Népek meséi XII. Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyen Szabó Dóra, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar másodéves óvodapedagógus-hallgatója. 

A választott szövegről minden jelentkező - egyénileg - videófelvételt készített, és azt küldte el a megadott címre.  Dóra az Ábelesz Kóbelesz című népmesét választotta. A zsűri, melynek tagja volt többek között Bajzáth Mária mesepedagógus is, több szempont alapján hozta meg döntését. Értékelték a szövegválasztást, a mese szórakoztató funkcióinak kibontását, a mesei logika és nyelvezet hibátlan és hiteles tolmácsolását, az improvizatív képességek kibontakoztatását, a hagyományos mesemondói szokások továbbvitelét, valamint a hallgatóságra gyakorolt összhatást is. A dobogó mindhárom fokán többen osztoznak, vagyis több első, második és harmadik helyezett lett. 
Az online eredményhirdetésen dr. Pölcz Ádám, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető-helyettese elmondta: 2008-ban indították a versenyt, amelyre mindig szép számmal jelentkeznek. Idézte korábbi tanszékvezetőjük, dr. Csíkvári Gábor főiskolai tanár gondolatait (részlet):
 
„Valamennyien a mese útján indulunk el a gyermekkorból a bonyolultabb felnőtt világba.
Életünk során sokszor kapaszkodunk a mesékbe, hogy segítsenek eligazodni a jó és a gonosz dolgaiban.
Ebben a misztikus világban tudunk a legtisztábban örülni, és a legfájdalmasabban sírni.
Ezért a mese soha nem veszíthet aktualitásából.”

Szabó Dóra felkészítő tanára Kloiber Alexandra tanársegéd volt.

Gratulálunk az elért eredményhez!