Óvodai matematikai nevelés Szlovéniában

2018. október 8-tól 12-ig az ERASMUS + oktatói mobilitás keretében Karunkon köszönthettük Dr. Darja Antolin Dresart, a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának docensét, akinek kiemelt szakterülete az óvodai matematikai nevelés.

Docens asszony a keddi előadásában bemutatta a szlovén oktatási rendszert és a koragyermekkori matematikai nevelés alapelveit, majd csütörtökön az óvodai matematikai nevelés szemináriumi óráin számos játékot és ötletet mutatott a hallgatóknak arra vonatkozóan, hogy miképp lehet a számfogalom kialakulását megalapozni az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatában.

Dr. habil Varga László dékán úrral és Kissné Dr. Zsámboki Réka dékánhelyettessel folytatott szakmai egyeztetés során Docens asszony megerősítette, hogy a Maribori Egyetem Pedagógiai Kara szeretettel várja Karunk oktatóit és hallgatóit a jövőben a külföldi mobilitási programok keretében.

Galéria