Oktatóink válogatott tudományos közleményei - TSZKI

Dr. Frang Gizella

A publikáció címe, jellege  A téma bemutatása, a publikáció bibliográfiai adatai

Stratégiai jövőkép a rendszerváltás időszakának sajtójában Magyarországon

(folyóiratcikk)

Kulcsszavak: Rendszerváltozás, sajtó, nemzetstratégia, pluralizmus, tematizáltság

A korabeli média narratív elemzésével egy olyan, a pártutasításos, cenzúrázott sajtót követő információs robbanásnak lehetünk tanúi, amelyre nem volt felkészülve/felké-szítve az akkori átlagember, s ezért nem is tudta megfelelően kezelni. Mindez rávilágít az ezt követő közéleti és vállalkozói kísérletezések okaira, és részben magyarázatot adhat a későbbi hosszútávú gazdasági stratégia kialakulásának nehézségeire.

Frang Gizella (2019): Stratégiai jövőkép a rendszerváltás időszakának sajtójában Magyarországon. In: GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 10 : 1 pp. 90-106. , 17 p. 

Kreativitás a magyar gazdasági szaknyelvben

(folyóiratcikk)

Kulcsszavak: Kultúra és civilizáció, szaknyelvi kommunikáció, szakmai és laikus értelmezési olló, gazdaság és gondolkodás egyensúlya

Kimutatható, hogy az újabb szókölcsönzéseink nem feltétlenül jelentik (gazdasági) kultúránk gyarapodását, hiszen kreativitásunkat nem a szaknyelvi divat, hanem leginkább gondolkodásunk határozza meg. A gazdasági szaknyelv és a köznyelv közötti „értelmezési ollót” csak a gazdaság és gondolkodás egyensúlyba állításával, azonos kódrendszerrel lehet csökkenteni. Milyen eszközökkel, milyen területeket érintve?

Frang Gizella (2012): Kreativitás a magyar gazdasági szaknyelvben. In:  Tehetség és kreativitás a tudományban: nemzetközi tudományos konferencia : Sopron, 2012. május 22. : tanulmánykötet. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. pp. 370-386.

Meseolvasás - Anyanyelv és hagyomány

(könyvrészlet)

Kulcsszavak: Beszédtechnika, nyelvi antropológia, ősi jelképek és nyelvi megjelenésük, magyar hitvilág, nemzeti kultúra,  valóságtartalom

Hogyan függnek össze a jelképek és nyelvi megjelenésük a hitvilággal, a kultúrával és a hajdanvolt valósággal? Miként lehet ezek  megértésével követni a mese fabuláját, s azt milyen technikával lehet – a  szüzsével együtt –  megszólaltatni? Hogyan válhat a mesélő sajátjává a történet? 

Frang Gizella (2017): Meseolvasás - Anyanyelv és hagyomány. In: Závoti Józsefné (szerk.): Magyar hagyományőrzés a mese és művészet eszközeivel a nevelésben: "Valaki bennem tovább él" : Tanulmánykötet . 68 p. Sopron: MTA VEAB Soproni Tudós Társasága,  pp. 19-41.

A soproni poncichter nyelv szókincse

(könyv)

Kulcsszavak: anyanyelv, államnyelv, poncichter, szőlőtermesztés, hangzóváltások

A német ajkú soproni poncichterek második nyelvként az államnyelvet, a magyart használják. A német anyanyelvük hangzókészlete, hangsúlya befolyásolja a magyar nyelvű beszédjüket. Milyen hangzóváltozások, ejtésvariációk jönnek létre és milyen hangkörnyezetben?Hogyan mondják el magyarul a szőlőtermesztés folyamtát?

Frang Gizella (1994): A soproni poncichter nyelv szókincse.  Budapest: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék; MTA Nyelvtudományi Intézete, 1994. 32 p. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok; 61.)

Meaning and Philosophy in the Hungarian Economic Terminology

(article)

Kulcsszavak: Culture, Civilization, Communication, Technical Terms, Interpretational Scissors

Hungarian economic experts can only make a difference between global expectations and national interests, if during creating their economic philosophy they take into consideration our native culture and the base of the people’s way of thinking. The „interpretational scissors” between the economic terminology and the everyday language can only be reduced by bringing the economy and the common thinking in balance, using the same code system.

Frang G. (2016): Meaning and Philosophy in the Hungarian Economic Terminology. LINGUISTICS AND LITERATURE STUDIES 4:(4) pp. 243-251.

Médiakultúra a kisgyermeknevelésben

(E-jegyzet)

 

Amerikai kutatók észrevételei szerint  a kétéves kor alatti babák és tipegők kb. fele naponta két órát tévézik. Képernyőidejük negyedét manapság a számítógépek, videojátékok és más interaktív mobileszközök hasz-nálata teszi ki, melynél  egyre ritkább a „közös nézés” vagy más kifejezéssel: „közös médiafogyasztás”. A médiában látott film  formálja a kisgyermek szociális kapcsolatokról alkotott képét, a proszociális és az antiszociális viselkedést  egyaránt. Mivel az Amerikában tapasztalt tendencia nálunk is megfigyelhető, ezért  az egész ember fejlődését szolgáló oktatásnak ma képesnek kell lennie a médiamegjelenések értelmezésére, a fejlesztésben pedig a megfelelő szintű interpretációra.

Frang Gizella (2018): Családi minta a mesében. RaabeKlett. https://raabe.hu/kedvezmenyes-e-learning-tanfolyamok-a-kisgyermekek-vilagabol/

Családi minta a mesében

(E-jegyzet)

A kurzus célja olyan ismeretek nyújtása, melyek a meseelemzési technika tudatos alkalmazását segítik elő, ezzel értelmezhetővé téve és az élet nehézségeiben eligazító erővé emelve az ősi jelképrendszerű narratívát. Emellett a képzésben résztvevők készséget szereznek a népi gondolkodás, sajátos nyelvi alakzatok elsajátításában, ezek átadásában. Készség szintjén megismerik a népi szimbólumrendszert a kultúra változásának tükrében, alkalmazzák a mesék értékelésének szempontjait, megértik a mese és a mesemondás jelentőségét a nevelésben és az oktatásban.

Frang Gizella (2018): Családi minta a mesében. RaabeKlett. https://raabe.hu/kedvezmenyes-e-learning-tanfolyamok-a-kisgyermekek-vilagabol/

Szubjektív arcképvázlat

(Előszó/utószó - könyvrészlet)

Kulcsszavak: történelmi tanú, életút, deklasszáltság, II. világháború, hadifogság, szocializmus

Frang, Gizella (2016): Szubjektív arcképvázlat. In: Surbán Frang Zoltán - Frang, Gizella (szerk.) Megfojtott kiáltás : versek 1935 – 1984. és Levél a Város széléről: regény. Sopron, Magánkiadás, 235 p. pp. 491-496. , 6 p. 

Nyelvértés és nyelvhasználat – Kérdések és válaszok az óvodapedagógus-hallgatók nyelvhasználata alapján

(folyóiratcikk)

Kulcsszavak: nyelvértés, nyelvhasználat, anyanyelv, ONAP;

A nyelv vizsgálata és megértése azok számára a legfontosabb, akik a gyermekekkel, a nyelvet is még tanuló-formáló emberpalántákkal foglalkoznak: a csecsemőgondozók-nak, óvópedagógusoknak és a tanítóknak. Milyen a hallgatók nyelvértése és nyelvhasználata? Hogyan tudunk változtatni ezen?

Frang Gizella (2014):Nyelvértés és nyelvhasználat – Kérdések és válaszok az óvodapedagógus-hallgatók nyelvhasználata alapján. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 12:(3-4) pp. 35-49.

A belépő média szakos hallgatók beszédprodukciója és javításának lehetőségei

(folyóiratcikk)

Kulcsszavak: beszédtechnika, beszédművelés, hangejtés, nyelvi norma;

A tantárgyak közül kiemelkedő szerepű a beszédművelés, beszédtechnika.  A különböző évfolyamokban eltérő a hallgatók beszédprodukciós minősége - nem csupán a sajtónyelvi, hanem gyakran a köznyelvi norma alapján is.

Frang Gizella (2015): A belépő média szakos hallgatók beszédprodukciója és javításának lehetőségei. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 13:(1-2) pp. 203-220.