Példamutató pedagógusi életutak elismerése

Dr. habil. Varga László dékán úr a Soproni Polgármesteri Hivatal nagytermében – a városvezetés megtisztelő felkérésének eleget téve - rubin, vas és arany emlékdiplomákat adott át – elismerve hiteles, példamutató, sikerekkel, örömökkel és küzdelmekkel teli pedagógusi életutakat.

Egy olyan pedagógus nemzedéket köszöntött a Kar dékánja, akik példamutató felelősséget vállaltak, olykor nehéz körülmények között is a becsületes életre, a tisztességes helytállásra nevelték tanítványaikat. Azokat köszöntötte, akik vállalták a felelősséget, vállalták a hivatást, az ezzel járó nehézségeket és örömöt: Embereket neveltek. Az emlékdiplomások munkája nyomán ma lelkileg egészséges polgárok dolgoznak országunkért, régiónkért, városunkért – ez a legjobb befektetés.

Az emlékdiplomások nagyszerű helytállásáért hálás most sok-sok felnőtt nemzedék. A nevelés és oktatás csodás feladatát kitűnően és példamutató módon teljesítették pályájuk során – hála és elismerés érte!

Griechisch Tamás fotói