Pótfelvételi Információk 2020

1. Pótfelvételi információk

2. Alkalmassági vizsga alapszakokon

3. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

4. Kreditelismerési kérelem mesterszakokon

 

1. Pótfelvételi információk

Elindult a pótfelvételi, még van lehetőség jelentkezni a Benedek Elek Pedagógiai Karra, akár államilag támogatott képzésekre is! 

Elérhetők a felsőoktatási intézmények által a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések. Jelentkezni kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet 2020.07.31-2020. 08. 09-ig! A pótfelvételi során már csak egyetlen képzés jelölhető meg, valamint csak azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 23-án zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem is jelentkeztek a felsőoktatásba.

 

 A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére,

 • akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be;
 • akik az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést.

A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak:

 • a július 23-án meghatározott ponthatárnál, amennyiben a szakot korábban az általános eljárásban is meghirdették;
 • a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan mesterképzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen 50), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.

 

Az alábbi képzéseinkre lehet jelentkezni a pótfelvételi során

Alapszakon meghirdetett államilag támogatott képzéseink a pótfelvételi eljárásban:

Munkarend

Finanszírozási
forma

Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)

Képzési idő
(félév)

Alkalmassági vizsga
információk
N A Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) 0 Ft 6

Részletes információ

N A Gyógypedagógia 0 Ft 8 Nincs alkalmassági vizsga
N A Óvodapedagógus 0 Ft 6

Részletes információ

N A Óvodapedagógus [nemzetiségi] (német) 0 Ft 6

Részletes információ

L A Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) 0 Ft 6

Részletes információ

L A Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata) 0 Ft 6

Részletes információ

L A Gyógypedagógia (Sopron) 0 Ft 8 Nincs alkalmassági vizsga
L A Gyógypedagógia (Tata) 0 Ft 8  Nincs alkalmassági vizsga
L A Óvodapedagógus 0 Ft 6

Részletes információ

L A Óvodapedagógus [nemzetiségi] (német) 0 Ft 6

Részletes információ

L A Szociálpedagógia 0 Ft 7 Nincs alkalmassági vizsga

Alapszakon meghirdetett költségtérítéses képzéseink a pótfelvételi eljárásban:
 
Munkarend Finanszírozási
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)
Képzési idő
(félév)
Alkalmassági vizsga
információk
N K Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) 200.000 Ft 6

Részletes információ

N K Gyógypedagógia 250.000 Ft 8 Nincs alkalmassági vizsga
N K Kommunikáció- és médiatudomány 180.000 Ft 6

Nincs alkalmassági vizsga

N K Óvodapedagógus 200.000 Ft 6

Részletes információ

N K Óvodapedagógus [nemzetiségi] (német) 200.000 Ft 6

Részletes információ

L K Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) 200.000 Ft 6

Részletes információ

L K Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata) 200.000 Ft 6

Részletes információ

L K Gyógypedagógia (Sopron) 250.000 Ft 8 Nincs alkalmassági vizsga
L K Gyógypedagógia (Tata) 250.000 Ft 8  Nincs alkalmassági vizsga
L K Óvodapedagógus 200.000 Ft 6

Részletes információ

L K Óvodapedagógus [nemzetiségi] (német) 200.000 Ft 6

Részletes információ

L K Szociálpedagógia 225.000 Ft 7 Nincs alkalmassági vizsga

Mesterszakon meghirdetett költségtérítéses képzéseink a pótfelvételi eljárásban:

Munkarend Finanszírozási
forma
Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)
Képzési idő
(félév)
Felvételi elbeszélgetés
információk
L K Emberi erőforrás tanácsadó 350.000 Ft 4 Részletes információ
L K Neveléstudomány 350.000 Ft 4 Részletes információ
L K Tanári [2 félév [agrármérnöktanár] 400.000 Ft 2 Részletes információ 
L K Tanári [2 félév [közgazdásztanár] 400.000 Ft 2 Részletes információ 
L K Tanári [4 félév [agrármérnöktanár] 400.000 Ft 4 Részletes információ 
L K Tanári [4 félév [közgazdásztanár] 400.000 Ft 4 Részletes információ 
L K Tanári [4 félév [mérnöktanár] 400.000 Ft 4 Részletes információ 

A meghirdetett képzésekre kattintva a szak részletes leírása jelenik meg.


A pótfelvételire való jelentkezés menete

Az űrlapok kitöltésére 2020. augusztus 09. éjfélig van lehetőség.

A jelentkezési űrlapokat a kitöltéssel egy időben, azaz 2020. augusztus 09-én éjfélig hitelesíteni is kell! Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni).

Figyelem! A jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni!

ponthatárokat előreláthatólag 2020. augusztus 25-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően kapják meg.

Jelentkezés és további információk a www.felvi.hu oldalon olvashatók.

 

2. Alkalmassági vizsga alapszakokon

2.1. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szakon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga nem lesz.

Az Óvodapedagógus BA szak alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

A nyilatkozattétel díjmentes. A nyilatkozat (alkalmassági) formanyomtatványa letölthető innen. Aláírás után kérjük feltölteni a felvételi elektronikus rendszerébe (www.felvi.hu/ e-jelentkezési felület/ intézménynek címzett dokumentumok) legkésőbb: 2020. augusztus 9-ig.

2.2. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szak - német nemzetiségi szakirányon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga nem lesz.

Az óvodapedagógus szak (német nemzetiségi szakirány) alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

A német nyelvi alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy megfelel a szakon előírt német nyelvi követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási tanulmányok folytatását. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki erre a szakirányra jelentkezik két nyilatkozatot köteles tenni.

A nyilatkozattétel díjmentes. A nyilatkozat (alkalmassági) formanyomtatványa letölthető innen, a nyilatkozat (nyelvi) formanyomtatványa pedig innen.

Aláírások után kérjük mindkét nyilatkozatot feltölteni a felvételi elektronikus rendszerébe (www.felvi.hu/ e-jelentkezési felület/ intézménynek címzett dokumentumok) legkésőbb: 2020. augusztus 9-ig.

A nyelvi alkalmasságról nem kell nyilatkozatot tenni ha a jelentkező:

 • rendelkezik középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, ill. a rendeletek szerinti erről elfogadható igazolással

2.3. Alkalmassági vizsga Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga nem lesz.

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását.

A nyilatkozattétel díjmentes és formanyomtatványa letölthető innen. Aláírás után kérjük feltölteni a felvételi elektronikus rendszerébe (www.felvi.hu/ e-jelentkezési felület/ intézménynek címzett dokumentumok) legkésőbb: 2020. augusztus 9-ig.

 

3. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

Az MA szakoknál (AgrármérnöktanárMérnöktanárKözgazdásztanárNeveléstudományEmberi erőforrás tanácsadó) a felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés nem lesz. A felvételi elbeszélgetés helyett a jelentkező motivációs levelet köteles benyújtani az alábbiak szerint.

 

3.1. Útmutató a motivációs levél megírásához - Emberi Erőforrás Tanácsadó MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, melynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél első sora a Név legyen, a második sor pedig a Felvételi azonosító szám, balra igazítva. Ezután egy sor kimarad, majd középre igazítva: "Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szak - motivációs levél"

A motivációs levél terjedelme legalább 2, legfeljebb 3 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), melynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:

I. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK

1. A szak választásának személyes indokai (pl. miért jelentkezett a képzésre, a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).

2. Eddigi tanulmányai és/ vagy munkája bemutatása, kapcsolata ill. lehetőségei a képzés során szerzett ismeretekkel.

3. Képességei, kompetenciái, érdeklődése, használhatóságuk a képzés alkalmazásával.

II. SZAKMAI MOTIVÁCIÓK

1. Soroljon fel néhány olyan témát, amelyek leginkább érdeklik az emberi erőforrás területéről, és nevezzen meg néhány olyan forrást (könyv, tanulmány, internetes oldal), amelyeket felhasznált a felsorolt témákról való tájékozódáshoz!

2. Mutassa be - a szakválasztás szempontjából releváns – szakmai-tudományos tevékenységeit! (Pl. tudományos versenyeken, projektekben, konferenciákon, rendezvényeken, hazai és külföldi ösztöndíjas programokon való részvétel, kutatásokban, innovációs tevékenységben való közreműködés, stb.).

Kérjük, legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik. Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről. Motivációs levele is tükrözze tájékozottságát, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát: pontosan tudja, hogy mire jelentkezik.

A motivációs levelet a Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szak szakfelelőse részére kell küldeni:

bodnar.gabriella@uni-sopron.hu

Dr. habil. Bodnár Gabriella

egyetemi docens

Az email tárgya: "[Név] Emberi Erőforrás Tanácsadó MA - motivációs levél" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] Emberi Erőforrás Tanácsadó MA - motivációs levél.PDF" legyen.

Elküldési határidő: 2020. augusztus 12. 12.00 óra

 

3.2. Útmutató a motivációs levél megírásához - Neveléstudomány MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, melynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél első sora a Név legyen, a második sor pedig a Felvételi azonosító szám, balra igazítva. Ezután egy sor kimarad, majd középre igazítva: "Neveléstudomány MA szak - motivációs levél"

A motivációs levél terjedelme legalább 3, legfeljebb 4 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), melynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:

I. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK

1. A szak választásának személyes indokai (pl. a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).

2. A múltbeli pedagógiai vagy neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatok:tanulóként a korábbi iskolai tanulmányok alatt szerzett tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése és/vagy:

  • pedagógusként köznevelési tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése;
  • (Mindkét esetben említhetők konkrét történetek, tapasztalatok a múltból, amelyek hozzájárultak a nevelésről, tanításról vallott szemléletmódja fejlődéséhez, a pedagógiai kérdések iránti érdeklődése kialakulásához.)

3. A Neveléstudomány MA végzettség megszerzését követő szakmai elképzelések, tervek. (Pl. szeretné-e tovább folytatni tanulmányait, továbbá milyen területen szeretne elhelyezkedni).

II. SZAKMAI MOTIVÁCIÓK

1. Sorolja fel azokat a témákat, amelyek leginkább érdeklik a neveléstudomány területéről, és nevezzen meg néhány olyan forrást (könyv, tanulmány, internetes oldal), amelyeket felhasznált a felsorolt témákról való tájékozódáshoz!

2. Mutassa be - a szakválasztás szempontjából releváns – szakmai-tudományos tevékenységeit! (Pl. tudományos versenyeken, konferenciákon, rendezvényeken, hazai és külföldi ösztöndíjas programokon való részvétel, kutatásokban, innovációs tevékenységben való közreműködés).

Kérjük, legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik. Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről. Motivációs levele is tükrözze tájékozottságát, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát: pontosan tudja, hogy mire jelentkezik.

A motivációs levelet a Neveléstudomány MA szak szakfelelős megbízottja részére kell küldeni:

kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu

Kissné Dr. Zsámboki Réka

egyetemi docens

Az email tárgya: "[Név] Neveléstudomány MA - motivációs levél" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] Neveléstudomány MA - motivációs levél.PDF" legyen.

Elküldési határidő: 2020. augusztus 12. 12.00 óra

 

3.3. Útmutató a motivációs levél megírásához - Agrármérnöktanár MA, Közgazdásztanár MA, Mérnöktanár MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, melynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél első sora a Név legyen, a második sor pedig a Felvételi azonosító szám, balra igazítva. Ezután egy sor kimarad, majd középre igazítva: "[Szak neve] MA szak - motivációs levél"

A motivációs levél terjedelme legalább 2, legfeljebb 3 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), melynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:


I. A JELÖLT SZAKMAI ÉLETÚTJÁNAK, TERVEINEK ISMERTETÉSE

1. A jelölt felsőfokú tanulmányainak rövid ismertetése.

2. A tanulmányokat követő szakmai életút ismertetése (külön kihangsúlyozva az esetleg eddig végzett pedagógiai tevékenységet).

3. A Tanári MA végzettség megszerzését követő szakmai elképzelések, tervek (pl. szeretné-e tovább folytatni tanulmányait, milyen területen szeretne elhelyezkedni).


II. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK

1. A szak választásának személyes indokai (pl. a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).

2. A múltbeli pedagógiai vagy neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatok:

 • tanulóként a korábbi iskolai tanulmányok alatt szerzett tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése és/vagy:
 • pedagógusként köznevelési tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése;
(Mindkét esetben említhetők konkrét történetek, tapasztalatok a múltból, amelyek hozzájárultak a nevelésről, tanításról vallott szemléletmódja fejlődéséhez, a pedagógiai kérdések iránti érdeklődése kialakulásához.)

3. A Tanári MA végzettség megszerzését követő szakmai elképzelések, tervek. (Pl. szeretné-e tovább folytatni tanulmányait, továbbá milyen területen szeretne elhelyezkedni).


III. SZAKMAI VÁRAKOZÁSOK

1. Írja le röviden, hogy mit vár a tanári szakon folytatott tanulmányoktól (mely területeken szeretne új ismereteket szerezni, mely képességeit, készségeit szeretné fejleszteni).

2. Mutassa be, hogy milyen tanár szeretne lenni (milyen kompetenciákkal, tulajdonságokkal stb. rendelkezik a jelölt szerint az ideális szakmai tanár).

Kérjük, legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik. Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről. Motivációs levele is tükrözze tájékozottságát, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát: pontosan tudja, hogy mire jelentkezik.

A motivációs levelet az Agrármérnöktanár MA, Közgazdásztanár MA, Mérnöktanár MA szakok szakfelelőse részére kell küldeni:

patyi.gabor@uni-sopron.hu

Dr. Patyi Gábor

egyetemi docens

Az email tárgya: "[Név] [Szak neve] MA - motivációs levél" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] [Szak neve] MA - motivációs levél.PDF" legyen.

Elküldési határidő: 2020. augusztus 12. 12.00 óra

 

4. Kreditelismerési kérelem mesterszakon

Kreditelismerési kérelmet nyújthat be, aki Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszakra vagy Neveléstudomány mesterszakra jelentkezik.

Részletesebb információ: