PhD oktatói kerekasztal a Tudomány Ünnepén

(Szerző: Dr. Kitzinger Arianna, egyetemi docens, a Humántudományi Központ igazgatója)

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően a Tudomány Ünnepén, november 4-én ült össze az a kerekasztal, amelynek keretében az érdeklődők a Benedek Karon oktató,  doktori fokozatszerzésére készülő kollégák PhD beszámolóival ismerkedhetett meg. A sokszínű, rendkívül gazdag témák köré csoportosuló beszélgetésen jelenlegi doktoranduszaink közül beszámolt munkájáról Kiss Andrea Tünde és Mesterházy Helga (mindketten a Soproni Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolájából), Németh Dóra Katalin és Révész József (Pécsi Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája), Árvayné Nezvald Anett (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola). A hallgatók számot adtak választott témájukról, jelenlegi kutatásaikról, s jövőbeli terveikről, melyek valamennyi esetben kézzelfogható közelségbe helyezték a doktori fokozat megszerzésének lehetőségét. Az elhangzott előadások, beszámolók alapján méltán állíthatjuk, hogy a kerekasztal-beszélgetés megfelelt a PhD-konferencia kritériumainak is. A rendezvényt megtisztelte a BPK dékánja, dékánhelyettese, két hallgató témavezetői, érdeklődő hallgatók, s már fokozatot szerzett kollégák. A hallgatóság soraiban remélhetően jövőbeli doktoranduszokat is üdvözölhettünk.

Kissné Dr. Zsámboki Réka fotói