Prezentációs technikák fejlesztése tréning

Prezentációs technikák fejlesztése tréning a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 

Jelen tréning az "EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt támogatásával valósul meg.

CÉL: A hallgatók felkészítése szakdolgozatok, TDK dolgozatok vagy egyéb önálló munkák prezentálására. A résztvevők olyan egyedi technikákat sajátítanak el, melyek segítségével hatásosabb lesz előadásuk, mélyebb benyomást tudnak tenni közönségükre. Megismerik a sikeres prezentáció megtartásának elemeit, lépéseit, az ahhoz szükséges készségeket, egyéni erősségeiket és a fejlesztendő területeket. Praktikus fogásokat sajátítanak el a retorika, beszéd, fellépés területén.

A prezentációs technikák fejlesztése tréning témái:

I. blokk: Ismeretek átadása interaktív előadás formájában – előadó Dr. Haász Sándor egyetemi docens

 • Kommunikációs készségek, alapvető retorikai ismeretek;
 • A prezentáció alapkérdései: Mit? Kinek? Hogyan?
 • Szempontok az előkészítéshez és a felkészüléshez;
 • A prezentáció dinamikája és felépítése;
 • A prezentáció tartalma;
 • Interakció, kapcsolatépítés a hallgatósággal;
 • Váratlan, kényes helyzetek kezelése;
 • A kommunikációs folyamatban felmerülő zavarok, torzulások okai és ezek kezelése;
 • A tipikus kommunikációs helyzetekben való helyes viselkedés szabályai és ezek alkalmazása;
 • A kommunikáció tartalmi és kapcsolati vetülete. Az üzenetek megfogalmazása, megértése és leképezése;
 • Testtartás, szemkontaktus, gesztusnyelv;
 • Mozgások, önmanipulációk;
 • Dinamika és a csend funkcionális használata
 • A közönség bevonása, ébren tartása;
 • Meggyőzési, érvelési technikák alkalmazása;
 • Felmerülő kérdések kezelése;
 • Grafikus ábrázolás;
 • Vizuális eszközök, illusztrációk használata;


II. blokk: A technikai elemek alkalmazása a szakdolgozati prezentációk összeállításában (kiscsoportos munka) 

 • Saját természetes stílus megtalálása
 • Tematikus építkezés
 • Próbafázis és csoportos értékelés


III. blokk: A tréning lezárása – záró teszt

 

Időpontok:

1. 2020. március 13. péntek 14.00 óra

2. 2020. április 4. szombat 16.00 óra

Helyszín: E/5 - Brunszvik terem