PUBLIKÁCIÓS KEREKASZTAL

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Humántudományi Kutatóközpontja (HK) március 30-án kerekasztal-beszélgetést szervezett, melynek témája a publikációs lehetőségek feltérképezése volt.

Rövid bevezető után Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanár felvázolta a tudománymetria történetét: kialakulását, s hasznosulását a mindennapi kutatói életben. Szó esett a szcientometria módszereiről, szakaszairól, a publikációk értékéről, értékeléséről, hatásairól. A folyóiratok besorolásának elemzésekor külön hangsúlyt kapott a nemzetközi mellett a hazai kategorizálás. A folyóiratoknál elsősorban a pedagógiai jellegű tudományos lapok kerültek előtérbe a neveléstudományi tanulmányok jellemzőinek bemutatásával. Nem lehetett kikerülni az egyre inkább terjedő predátor folyóiratok és konferenciák felbukkanásának megemlítését sem, mivel ezek – olykor jelentős anyagi befektetés ellenére – nem megbízhatóak, a kutatók tudományos profilját nem bővítik. Professzor asszony külön felhívta a figyelmet a tudományos publikációk nyelvezetére, stílusára, mely lényeges szerepet tölt be egy tanulmány megjelentetésekor.

A résztvevők és a fórumon elhangzott kérdések száma bizonyítja, hogy a kutatási eredmények megjelentetése valamennyi oktató-kutató érdeklődésére számot tart a Benedek Elek Pedagógiai Karon. Külön öröm volt még számunkra, hogy körünkben üdvözölhettük Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva egyetemi tanárt, aki ez év márciusától szintén a BPK-t erősíti, s akinek munkájára, tudományos tevékenységére, tanácsaira bizton számíthatunk.

Kitzinger Arianna
a HK vezetője

Németh Tamás fotói