Sajtótájékoztatóval indult a Szülők Egyeteme program a Benedeken

2018. szeptember 26-án 10 órakor Ünnepélyes Sajtótájékoztatóval elindult a Szülők Egyeteme a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. A „Szeress, nevelj okosan!” mottóval meghirdetett program tudománynépszerűsítő céllal szólítja meg a Sopronban és környékén élő, gyermeket váró vagy kisgyermekeket nevelő családokat. Az országban - tudomásunk szerint - egyedülálló kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy a Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar aktív és interaktív kapcsolatba kerüljön a városban élő családokkal, egyúttal szerves része legyen Sopron város közéletének és tudományos „vérkeringésének”.

A sajtótájékoztatón Prof. Dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rekotra, Dr. habil Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere és Kissné Dr. Zsámboki Réka a Benedek Kar külügyi és tudományos dékánhelyettese osztotta meg gondolatait a programmal kapcsolatban. A rendezvény végén Dr. Simon István Ágoston a Benedek Kar oktatási dékánhelyettese Sopron város óvodavezetőinek, bölcsödevezetőjének, a Család- és Gyermekjóléti Intézet igazgatójának, Sopron Szociális Intézmény Védőnői Szolgálat vezetőjének nyújtott át a kezdeményezést népszerűsítő ajándékcsomagot, egyúttal kérte a vezetőket, hogy a kisgyermeket váró édesanyák, gyermeke(ke)t nevelő családok körében is hirdessék a Szülők Egyetemét.  

A program keretében a gyermeket váró kismamáknak, szülőknek és nagyszülőknek október második hetétől november végéig lehetőségük lesz arra, hogy a pedagógus-jelölt egyetemi hallgatók részére meghirdetett kurzusokhoz csatlakozzanak, és vendég-hallgatóként részt vegyenek egy-egy érdekesnek vagy aktuálisnak tűnő nagyelőadáson. Az érdeklődők a részükre összeállított speciális órarendből tetszés szerint választhatnak a pedagógiai-pszichológiai tájékozottságot megalapozó és az általános műveltséget gazdagító tantárgyak közül (pl. Általános pedagógia, Általános és fejlődéslélektan, Szociálpszichológia, Neveléstörténet, Óvodapedagógia, Fejlesztőpedagógia, Népköltészet, Zeneirodalom), illetve bekapcsolódhatnak egy-egy alkalmazott szakterülethez kötődő, speciális ismereteket nyújtó kurzusokba is (pl. Pedagógiai pszichológia, Családszociológia, A játék pedagógiai feltételei, Óvodai zenei nevelés, Óvodai matematikai nevelés, A testnevelés alapjai és módszertana, Kisgyermekkori beszédzavarok, A korai fejlesztés módszerei, Informatika az óvodában). Az előadásokon való részvételt az egyetemi oktatók aláírásukkal igazolják egy, a vendég-hallgatók számára készült jelképes leckekönyvben.

A programról részletesen - Regisztráció

Galéria

A Kossuth Rádió interjújában Dr. habil Varga László dékán nyilatkozik a programról


A Karc FM interjújában Kissné Dr. Zsámboki Réka külügyi és tudományos dékánhelyettes nyilatkozik a programról