SOE BPK - Kari Tudományos Diákköri Tevékenység

Karunkon az egykori hagyományokat megőrizve, a jövőbeni eredményes hallgatói önképzőköri kutatások támogatására szerveződött újjá 2009-ben a Kari Tudományos Diákköri Tanács, melynek célja változatlanul a felsőoktatásban is kiemelt jelentőségű tehetséggondozás biztosítása a minőségi képzés és tudományos önképzés iránti elköteleződés mentén. Az évente megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferenciáinkon egyre nagyobb érdeklődéssel és változatos kutatási témákkal szerepelnek hallgatóink. 

A 2010 novemberében szervezett konferenciánkon két szekcióban, 12 pályamunka került bemutatásra, melynek során a szakmai bizottság 10 hallgató dolgozatát tartotta érdemesnek a 2011. évi országos konferencián való részvételre. Horváth Dorottya Csenge III. éves óvodapedagógia szakos hallgatónk pályamunkája a szarvasi Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai szekcióban országos I. helyezést ért el, valamint a legjobb előadónak járó különdíjat és egy publikálási lehetőséget biztosító felajánlást is elnyert

A legutóbbi, 2011 novemberében szervezett konferenciánkon a Pedagógiai – Társadalomtudományi szekcióban 6 pályamunka került bemutatásra, melyek mindegyike a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsa által a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0018 azonosító számú projekt (TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen) keretében meghirdetett „Kiemelkedő Tudományos Diákköri hallgatói pályamunka” témakörben 10.000 Ft/fő egyszeri ösztöndíjban részesült. A konferencia szakmai bizottsága 3 hallgató dolgozatát tartotta érdemesnek a 2013. évi országos konferencián való részvételre. 

Hallgatóink eredményei és sikerei bizonyítják, hogy a karunkon folyó tudományos diákköri tevékenység az önképzést és tudósképzést elősegítő szakmai-oktatói támogatással valósul meg.

 

Mi a TDK?

 tudományos diákkör (TDK) a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket és a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a felsőfokú tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos és művészeti tevékenység a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés egyik legjobb előiskolája.

A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, elkötelezettségre, tiszteletre, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK - munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is.

A tudományos és művészeti diákköri munka része a magyar felsőoktatási intézmények oktatási, tudományos illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, kiemelkedő képességekkel rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező tananyagon túli szakmai, tudományos teljesítményre ösztönzi, s elfogadtatja a hallgatókkal azt, hogy a diákköri munka saját érdekük, része szakmai sikereiknek, a szakma minél tökéletesebb elsajátításának, diplomájuk értékét növelve befolyásolja további karrierjüket, életútjukat.