Választható konzulensek és témák

Művészeti és Sporttudományi Intézet

Acsainé Dávid Ágnes A bölcsődei zenei nevelés hatása a készségfejlődésre, Zene és ritmus kisgyermekkori hatásai
Acsainé Dávid Ágnes A zene mindennapos szerepe: énekkel és hangszerrel a bölcsődében
Acsainé Dávid Ágnes Kodályi elvek a mai kisgyermekkori zenei nevelésben
Acsainé Dávid Ágnes Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Árvayné Nezvald Anett A pedagógus szerepe és felelőssége a kisgyermekkori zenei nevelésben
Árvayné Nezvald Anett A zenei nevelés hatása kisgyemekkorban
Árvayné Nezvald Anett Szülőföldem népzenéje, népdalai, népi játékai (magyar vagy nemzetiségi)
Árvayné Nezvald Anett Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD

Az asztmás gyermek és a sport

Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD

Az ételallergia és a közösségi étkeztetés óvodában

Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD

A légúti allergiás betegségek és az óvodai közösség

Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Az agresszió megjelenése a gyermekrajzokban a média hatására.
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Lakóhelyemen élő vagy élt neves képzőművész bemutatása életútján és művein keresztül
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Festmény vagy grafikai sorozat készítése, dokumentálása (a specializáción résztvett hallgatók számára)
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Szülőföldem templomának kutatása. A templom képzőművészeti értékei és a vizuális nevelés kapcsolata.
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Ismert kortárs művész életművének kutatása
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Gyermekrajz és művészettörténet.
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Reiner Dóra Görkorcsolyázás az óvodában
Reiner Dóra Szabadidősportok lehetőségei az óvodában
Reiner Dóra A testnevelési játékok szerepe az óvodai testnevelésben
Reiner Dóra Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Révész József A zenei nevelés kreativitásra és érzelmi kreativitásra gyakorolt hatása.
Révész József Ember és zene - a muzsika társadalomra gyakorolt hatása
Révész József Az érzelmi intelligencia fejlesztése művészi eszközökkel
Révész József Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Révészné Pálfi Krisztina Kokas Klára szemléletének alkalmazási lehetőségei
Révészné Pálfi Krisztina Komlex művészeti nevelés az óvodában
Révészné Pálfi Krisztina A zenebölcsődei fogalkozások személyiségfejlesztő hatása.
Révészné Pálfi Krisztina Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Kommunikációs technikák alkalmazása a testnevelés foglalkozásokon
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Kisgyermekek nevelésével foglalkozó pedagógusok, pedagógusjelöltek egészségmagatartásának vizsgálata
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Testi nevelés, gyógytestnevelés, preventív testnevelés vizsgálata az óvodában
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella Egészséges életmódra nevelés lehetőségei az óvodában és a bölcsödében.
Dr. Simonné Kajtár Gabriella Az egészséges táplálkozás releváns szerepe a kisgyermekek fejlődésében.
Dr. Simonné Kajtár Gabriella A mozgásfejlesztés, a fizikai aktivitás, az úszás jelentősége az 1-7 éves gyermekek egészséges fejlődésében.
Dr. Simonné Kajtár Gabriella Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Somogyi Anett A népi textilművesség története és felhasználási területei napjainkig
Somogyi Anett Környezettudatos törekvések az óvodás korú gyermek tárgykultúrájában, ökodesign
Somogyi Anett A fonás és szövés története, saját tervezésű szövött munka készítése
Somogyi Anett Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Szilva Zsuzsanna A tánc szerepe az óvodai testnevelésben
Szilva Zsuzsanna Úszásoktatás az óvodás korú gyermekek számára
Szilva Zsuzsanna Testnevelés az óvodában
Szilva Zsuzsanna A testnevelés és a mesekörnyezet 1-7 éves korosztályú gyermekeknél
Szilva Zsuzsanna Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)

 

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

 

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin DSc. A lánynevelés és női művelődés története
Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin DSc. Gyermekkortörténet, óvodáztatás története
Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin DSc. Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Bolla Balázsné

A mese hatása az óvodáskorú gyermek személyiség fejlődésére többségi intézményekben

Bolla Balázsné

A művészet-pedagógia hatásai többségi intézményekben

Bolla Balázsné

A mese művészeti hatásai többségi intézményekben

Bolla Balázsné Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Csiha Tünde Noémi

A család szerepe a modern társadalomban

Csiha Tünde Noémi

Alternatív pedagógiák a gyakorlatban

Csiha Tünde Noémi

A kompetencia alapú pedagógiák alkalmazása

Csiha Tünde Noémi Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dajcs Bernadett Születési sorrend hatása a szemelyisegre
Dajcs Bernadett Komplex mozgásterápia óvodáskorban a tanulási zavarok elkerülésére
Dajcs Bernadett Állatasszisztált foglalkozások gyógypedagógiai hatása az értelmileg akadályozott óvodás korú gyermekeknél
Dajcs Bernadett Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Fehér Ágnes A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált óvodai nevelése
Fehér Ágnes Az óvoda-iskola átmenet aktuális pedagógiai kérdései
Fehér Ágnes A hazai gyógypedagógus-képzés története
Fehér Ágnes Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Hartl Éva PhD Játékpedagógiai, játéktörténeti kutatások
Dr. Hartl Éva PhD Környezeti nevelés-erdőpedagógia
Dr. Hartl Éva PhD Neveléstörténeti kutatások( egy óvoda, bölcsőde története)
Dr. Hartl Éva PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Katona György PhD Információs társadalom nevelési aspektusai
Dr. Katona György PhD Digitális pedagógia
Dr. Katona György PhD Algoritmikus gondolkodásra nevelés
Dr. Katona György PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Óvodapedagógiai kutatások (pl. kezdő pedagógusok, életpályamodell, gyermekkép változásai, alternatív óvodai programok)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Kora gyermekkori matematikai nevelés, tehetséggondozás, projektpedagógia
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Neveléstudományi kutatások kvalitatív kutatásmódszertani stratégia alkalmazásával (pl. metaforaelemzés, dokumentum- és tartalomelemzés)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kollarics Tímea PhD A környezettudatosság kialakításának lehetőségei a köznevelési intézményekben
Dr. Kollarics Tímea PhD A környezettudatosság kialakításának terepi lehetőségei (erdei iskolák, erdei óvodák, tanösvények, bemutatóközpontok, állatkertek szemléletformáló hatásának vizsgálata és programok, helyszínek tervezése)
Dr. Kollarics Tímea PhD Versenyképes szaktudás (a munkaerőpiaci igények és a szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás összehangolása)
Dr. Kollarics Tímea PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Mendéné Lajtai Krisztina Játékpedagógia gyógypedagógiai megközelítéssel
Mendéné Lajtai Krisztina Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai integrációja
Mendéné Lajtai Krisztina

Iskolaérettség a képességstruktúra fejlettsége tükrében - iskolaérettségi vizsgálatok

Mendéné Lajtai Krisztina Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Mundy Péter Az előítéletes óvodapedagógus. Saját csoporthoz, referencia-csoporthoz, és külső csoporthoz tartozó gyermekekről kialakított sztereotípiák és előítéletek vizsgálata.
Mundy Péter Morális fejlődés, szociális kompetenciák, gyermeki konfliktusmegoldás, és a gyermeki naív tudatelmélet (theory of mind) fejlődése.
Mundy Péter A demokratikus óvoda-modell magyarországi működésének szociálpszichológiai és neveléspszichológiai kérdései
Mundy Péter Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Németh Dóra Katalin Neveléstörténeti kutatások problématörténeti nézőpontból (gyermekkortörténet; nőnevelés és női művelődéstörténet; alternatív és reformpedagógiai kutatások)
Németh Dóra Katalin A formális és informális kisgyermeknevelés kérdései (a szülői nevelési stílusok hatása kisgyermekkorban, szülő és bölcsőde kapcsolata stb.)
Németh Dóra Katalin Kutatások az óvodapedagógia területéről
Németh Dóra Katalin Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Patyi Gábor PhD Neveléstörténeti kutatások (bölcsőde-, óvoda-, iskolatörténet, pedagógiatörténet, a felsőoktatás és a pedagógusképzés története)
Dr. Patyi Gábor PhD Gyermekkortörténeti kutatások (gyermeklét, gyermekkép változása)
Dr. Patyi Gábor PhD Filozófiai és etikai témák, fejezetek az egyetemes és a magyar művelődés történetéből
Dr. Patyi Gábor PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Pásztor Enikő PhD Nemzeti nevelés, hagyományőrzés, a népi kultúra megjelenési formái az óvodákban és a bölcsődékben
Dr. Pásztor Enikő PhD Játéktörténeti és egyéb játékpedagógiai kutatások az óvodában és a bölcsődében
Dr. Pásztor Enikő PhD Korai idegennyelv-fejlesztéssel kapcsolatos kutatások
Dr. Pásztor Enikő PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD Gyermekkori ártalmas élmények (bántalmazás, elhanyagolás) következményei, felismerése, megelőzése
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD A tudatos jelenlét szerepe a lelki egészségben és a nevelésben
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD Egészségmagatartás felnőtt- és kisgyermekkorban
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Varga László PhD Kisgyermekkori neuropedagógia
Dr. habil. Varga László PhD A gyermekek világa - a gyermekek hangja
Dr. habil. Varga László PhD Pedagógus szerep, felnőtt - gyermek kapcsolat
Dr. habil. Varga László PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Vida Gergő PhD Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja.
Dr. Vida Gergő PhD Az eltérő képességfejlődésű gyermekek inklúziója.
Dr. Vida Gergő PhD A tanulási zavar, intellektuális képességzavar és a diagnosztikus rendszer.
Dr. Vida Gergő PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD Az eltérő fejlődés sajátosságai (sajátos nevelési igény, teljesítmény - és viselkedési zavar, beszédfejlődési rendellenesség) felismerése, kezelése, óvodai és más pedagógiai színtereken
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD Pedagógiai kompetenciák a fogyatékossággal élő egyéneknél, A tanulásban akadályozottak pedagógiai sajátosságai a nevelés és tanítási folyamatban
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD Keresztény szellemiség megjelenítése a pedagógiai színtereken
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Zsubrits Attila PhD Pedagógiai intézményekhez kötődés
Dr. Zsubrits Attila PhD A koragyermekkori személyiség megismerése a mese, a játék és a rajz eszközeivel
Dr. Zsubrits Attila PhD Inklúzió a nevelési-oktatási intézményekben
Dr. Zsubrits Attila PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)

 

Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet

Babai Zsófia Magyarországi nyelvszigetek (német és egyéb nyelvű) nyelv-, és kommunikációs története. Összehasonlító elemzések. Nyelvi biográfiák/Családi esettanulmányok.
Babai Zsófia Óvodai nevelési programok bemutatása/összehasonlító elemzése (nemzetközi összehasonlításban is). Az idegen nyelvátadás módszereinek összehasonlító elemzése.
Babai Zsófia Egy nemzetiségi település története. A hagyományápolás színtereinek elemző bemutatása.
Babai Zsófia Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD Szolgáltató intézmények szervezetfejlesztése
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD Tehetségfelismerés, gondozás a különböző életkorú gyermekek, fiatalok esetében
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés a családban és/ vagy intézményi keret között
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Frang Gizella PhD Az anyanyelvelsajátítás folyamata és a külső hatások
Dr. Frang Gizella PhD Médiatörténet és médiaelméletek
Dr. Frang Gizella PhD Antropológiai és történeti vizsgálódások a magyar nyelvi hagyományokban, anyanyelvi jelenségekben
Dr. Frang Gizella PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Gaálné Szabó Edith Családszociológia
Gaálné Szabó Edith Formális és informális gondoskodási rendszerek az idősellátásban
Gaálné Szabó Edith Hátrányos helyzet és egészségi állapot
Gaálné Szabó Edith Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Haász Sándor PhD Család- és gyermekvédelem aktuális kihívásai a pedagógiai munkában
Dr. Haász Sándor PhD Szociális munka alkalmazott területei, elmélet, gyakorlat, innováció
Dr. Haász Sándor PhD Családon belüli erőszak, bántalmazás generatív funkciói
Dr. Haász Sándor PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Hirschler Erzsébet Kisgyermekkori kétnyelvűség
Hirschler Erzsébet Német országismeret óvodásoknak
Hirschler Erzsébet Német gyermekirodalom az óvodában
Hirschler Erzsébet Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kitzinger Arianna PhD Multilingvalitás, multikulturalitás kisgyermekkorban
Dr. Kitzinger Arianna PhD Az 1989-es társadalmi változások hatása a nyelvtanulásra, különös tekintettel a korai nyelvfejlesztésre Magyarországon
Dr. Kitzinger Arianna PhD Történetek gyermekekről az angol/ amerikai irodalomban
Dr. Kitzinger Arianna PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Koloszár Ibolya A korai idegen nyelvi fejlesztés hatékonyságát elősegítő módszerek az óvodában
Koloszár Ibolya A gyermekek világa és az idegen nyelv
Koloszár Ibolya „Kulcs Európához, kulcs a világhoz” – A hallgatók nyelvtudásának felmérése, elemzése
Koloszár Ibolya Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Kloiber Alexandra Gyermekirodalom. Kortárs gyermekirodalom.
Kloiber Alexandra Kommunikáció az óvodában. A fiatalok és a médiahsználat. Médiahatás, befolyásolás.
Kloiber Alexandra Közösségek kulturális emlékezete.
Kloiber Alexandra Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Helytörténet, nyelvjárás, nyelv- és hagyományápolás, családi esettanulmány a magyarországi német nemzetiségnél
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Korai idegennyelv-fejlesztés színterei, módszerei, hatása, összehasonlító elemzése (nemzetközi kitekintés)
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Intergenerációs pedagógia a német nyelvterületen, összehasonlító elemzés, nemzetközi kitekintés
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Molnár Csilla PhD Szülőföldem népi kultúrája, hagyományai
Dr. Molnár Csilla PhD Folklóralkotások elemzése
Dr. Molnár Csilla PhD Kommunikációs eljárások, a meggyőzés módozatai napjaink multimédiájában
Dr. Molnár Csilla PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Molnár Katalin PhD Fenntartható életmód
Dr. Molnár Katalin PhD Környezeti nevelés sokszínűsége, a műveltségi területek komplexitása
Dr. Molnár Katalin PhD Pedagógiai tanácsadás
Dr. Molnár Katalin PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Naszladi Georgina PhD Gyermeki jogok a XXI. században
Dr. Naszladi Georgina PhD Felelősség a gyermekvédelmi rendszerben
Dr. Naszladi Georgina PhD A gyámügyi igazgatás kihívásai az óvodában, bölcsődében
Dr. Naszladi Georgina PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Sipos Éva Tehetségmenedzsment
Sipos Éva Toborzás, kiválasztás
Sipos Éva Munkavállalói hatékonyság fejlesztés
Sipos Éva Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Varga Norbert PhD Romológia/a cigányság társadalmi helyzetének vizsgálata
Dr. Varga Norbert PhD Kultúrák, civilizációk, vallások ember- és társadalomképe
Dr. Varga Norbert PhD Településszociológia - vidék- és falukutatás
Dr. Varga Norbert PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)