A szakdolgozat védés rendje

A szakdolgozatvédés rendje

A szakdolgozat védés szakmai bizottság előtt, nyilvánosan, konferencia jelleggel történik, ahol a hallgatóságot a szakdolgozatvédő hallgatók és érdeklődők alkotják.

 

1. A szakmai bizottság összetétele

A bizottságokat a kar intézetei állítják össze. A bizottságok 3 tagból állnak: elnök (az adott intézet minősített oktatója), egy külső szakember és a jelölt konzulens tanára.


2. A bizottság szakdolgozat elbírálási szempontjai

 • Formai követelmények
 • Szakmaiság, szaknyelv használata
 • Előadói stílus, meggyőző erő
 • Rövidség, tömörség, lényegre törés
 • Az előadásidő betartása


3. A szakdolgozat érdemjegye

A szakdolgozat érdemjegye az alábbi két jegy számtani átlaga:

 •  a konzulens tanár által megajánlott jegy
 •  a bizottság által a védésre adott jegy


4. A szakdolgozat védés menete:

 • A védés konferencia jelleggel, folyamatosan, hallgatóság előtt, a kiírásnak megfelelő sorrendben történik
 • A védés nyilvános, de a terembe ki-be mozgás csak két védés között lehetséges.
 • A dolgozat bemutatására  - prezentáció segítségével - 10 perc áll rendelkezésre
 • a prezentáció után 5 percben a hallgató a bizottság által feltett kérdésekre válaszol
 • a prezentációk felmásolására a bemutató számítógépre a védési szekció megkezdése előtti félórában biztosítunk lehetőséget.