Tanácsok szakdolgozat védés prezentáció elkészítéséhez

Tartalmi vonatkozások

A védés célja, hogy a jelölt bemutassa szakdolgozatát, kihangsúlyozva saját szerepét a dolgozatban szereplő eredmények létrejöttében. Ez azt jelenti, hogy a szakirodalomban szereplő általánosságok helyett a konkrét körülményeket, mért/tapasztalt jellemzőket, saját kutatási eredményeket, észrevételeket, javaslatokat röviden ismertesse. Ennek a célnak megfelelően kell a bemutatót elkészíteni. Természetesen a bemutató a stílusos szemléltetés mellett arra is szolgál, hogy segítsen a jelöltnek a mondanivalóját előre megtervezett módon elővezetni.

 

Szerkezeti javaslatok

A szakdolgozatok különböző kutatási stratégiák szerint készülnek, ezért felépítésüknek és így a róluk készülő prezentációknak is ehhez kell igazodni.

Leggyakoribb szakdolgozat típusok és szerkezeti felépítésük: 

1. Általános (pedagógiai, társadalomtudományi, stb.) induktív, öszefüggésfeltáró kutatás esetén:
 • Probléma bemutatás, témaválasztás indoklása
 • Szakirodalom
 • Kutatási célok, hipotézisek
 • Kutatási módszerek
 • Adatok, eredmények
 • Következtetések, összegzés

2. Művészeti, néprajzi, történeti, levéltári forráskutatás esetén:

 • Témaválasztás indoklása
 • Szakirodalom, levéltári források bemutatása
 • A téma bevezetése
 • A téma kifejtése
 • Eredmények összegzése, kitekintés

Ritkábban előforduló szakdolgozat típusok és szerkezeti felépítésük:

1. Pedagógiai, módszertani fejlesztések esetén

 • Probléma bemutatás, témaválasztás indoklása
 • Szakirodalom
 • Fejlesztési célok
 • Fejlesztés bemutatása
 • Tesztek, eredmények
 • Felhasználási, alkalmazási javaslatok
 • Összegzés

2. Dekduktív, filológiai elméleti kutatómunkák esetén:

 • Probléma bemutatás, témaválasztás indoklása
 • Szakirodalom kritikai elemzése
 • Új összefüggések, elméletek, rendszerek kifejtése
 • Összegzés

A prezentáció szerkezete:

1. A szakdolgozat bemutatására 10 perc áll rendelkezésre. A tapasztalatok szerint egy átlagos diáról egy előadó 1-1,5 percet beszél, így a bemutatott diák száma 7-12 körül javasolt.

2. A prezentáció általános felépítése:

 • Címdia (a szakdolgozat címe, az előadó neve, konzulens neve, hely, dátum)
 • Előadásvázlat dia (felsorolás-dia a bemutatandó diákról)
 • Tartalmat kifejtő diák  (a választott kutatási stratégiának megfelelően)
 • Elköszönő dia (megköszöni az előadó a figyelemet)

 

Formai javaslatok

A prezentáció formai elemeinek az előadás tartalmát kell szolgálni. Hatásvadász áttünésekkel,  animációkkal,  különleges vagy humorosnak szánt képekkel, hiperhivatkozásokkal bizonyíthatjuk prenzentáció-készítésbeni jártasságunkat, de ennek az előadás csak kárát látja.

A dia élőszavas előadáshoz készül, ezért csak gondolati vázlatot tartalmaz, szemléltet, mondandót erősít, figyelmet irányít. Ezért

 • a diák egységes sablon szerint készülnek az egységes tartalomhoz igazodva,
 • a kiválasztott sablon szín és formavilága illeszkedik a mondanivalóhoz, vagy semleges.
 • a tartalomkifejtő diák a "Cím és szöveg" típusú diaelrendezést alkalmazzák,
 • nem tartalmaznak túl sok szöveget, inkább felsorolásokban foglalják össze a lényeget,
 • az alkalmazott grafikai megoldások nem vonják el a figyelmet,
 • a beillesztett képek felbontása megfelelően nagy a kivetítéshez, de nagysága nem akadályozza a vetítés sebességét,
 • a dia az esztétikum kedvéért sosem áldozza fel a jól olvashatóságot és a könnyű áttekintést,
 • csak nagyon indokolt esetben (figyelem irányítás céljából) használ animációt,
 • az alkalmazott betűméret sehol sem kisebb 16-18-asnál,
 • az alkalmazott betűtípus a jól olvashatóságot nem akadályozhatja,
 • az adatok bemutatásához sűrű táblázatok helyett grafikonokat használ, 
 • öncélú képekkel, melyek nem hordoznak új információt, nem húzza az időt és nem vonja el a figyelmet a mondandóról.


Technikai tanácsok

Az elkészített prezentációt mindeképpen tesztelje, próbálja ki, kisebb hallgatóság előtt mondja el, ellenőrizze, hogy a 10 perces keretbe mondandója beleférjen.

Az elkészült prezentációt mutassa meg konzulensének, másolja rá valamilyen adathordozóra és más gépen való futtathatóságáról győződjön meg.


Egy egyszerű minta prezentációval szemléltetünk egy jó megoldást, mely itt elérhető:

Szakdolgozat védés prezentáció minta letöltése