Szakmai előadás a magyar bölcsődei nevelés sajátosságairól

Farkas Tünde, a Tatabányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője tartott előadást óvodapedagógus hallgatóknak 2021. november 2-án a Benedek Karon.

Az első éves óvodapedagógus hallgatóink bepillantást nyerhettek a bölcsődék működésébe, alapprogramjába és mindennapjaiba Farkas Tünde tatabányai intézményvezető előadása során. A tájékoztató témája a bölcsődei és az óvodai nevelés közötti párhuzamok és különbségek bemutatása volt. Farkas Tünde elmondta: „Fontosnak tartom azt, hogy a leendő óvónők, ismerjék meg a kisgyermeknevelői szakma tartalmát. Tudják azt, hogy milyen jellegű nevelőmunka folyik a bölcsődében. Gyakori tévhit, hogy a bölcsődék egészségügyi intézmények – ami nagyon sokáig igaz is volt – de ma ez a felfogás már a múlté, hiszen a gondozási tevékenységeken kívül, tudatosan megalapozott nevelőmunka is folyik a bölcsődében.”

A TEB intézmény egyik jól bevált módszere, hogy a kisgyermeknevelők a csoporttal együtt ismerik meg azt az óvodát, ahová a gyermekek majd járni fognak. Emellett az óvodapedagógusok is meglátogatják a bölcsődéket, ahol bábjátékokat játszanak el és ajándékokat visznek számukra. Ezzel olyan biztonságérzetet tudnak kialakítani a gyermekekben, mellyel egyszerűbben tudnak intézményt váltani és a leendő óvodapedagógusokkal személyes kapcsolatot kialakítani.

A gyermekek mellett a szülőkkel való kapcsolatra is nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben. A Baba-Mama Klubban általában 10-15 szülő és a kisgyermekpedagógusok vesznek részt. Ez kiváló lehetőség arra, hogy a szülők a kisgyermeknevelőktől tanácsot kérjenek a gyermek nevelésével kapcsolatosan. Másrészt a klubban a szülők más szülőtársakkal is találkozhatnak, akik esetleg azonos problémákkal küzdenek, így egymás között meg tudják osztani a gondokat és az örömöket.

Az intézményvezető beszélt arról is, hogy a bölcsődékben ugyanabban a munkakörben dolgozhatnak a diplomát szerzett kisgyermeknevelők és a 10 hónapos OKJ képzést elvégzett munkavállalók is. Ennek javítása érdekében a lifelong-learning elvén bátorítják a TEB dolgozóit, hogy minősítést, diplomát vagy további képesítéseket szerezzenek, hiszen a pedagógusi pálya mindig új és friss szakmai ismereteket kíván. Örömteli, hogy a TEB dolgozói közül is sokan járnak a Benedek Kar kihelyezett tatai képzésére.

Az előadás zárásaként Farkas Tünde bemutatta a "TE Bölcsid" című könyvet, melyet Fantáné Nagy Zsuzsannával, a TEB szaktanácsadójával állítottak össze. A könyvet minden olyan érdeklődőnek ajánlják, akik a bölcsődében alkalmazott szakmai dokumentációt, a szemléletváltás folyamatát, a kollégák munkavégzési folyamatainak segítését, többek között a minősítés menetét és a különböző jógyakorlatokat szeretnék megismerni. Azon szülőknek is hasznos tudást tud adni a könyv, akik pontosan és részletesen szeretnék tudni, hogyan is zajlik a bölcsődei nevelés folyamata.

Várhelyi Vivien fotói