Szardínián jártunk

Az ERASMUS + Mobilitási program keretében Dr. habil Varga László dékán, Dr. Simon István Ágoston dékánhelyettes és Dr. Gáspárdy Tibor egyetemi docens az olaszországi University of Cagliari intézményben tett látogatást.


A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Erasmus kapcsolatrendszere folyamatosan bővül. Az olaszországi University of Cagliari, Faculty for Humanistic Studies intézménnyel való együttműködésünk rendkívül aktív és sikeres. Ebben az akadémiai évben két szardíniai hallgató folytatott a Benedeken tanulmányokat. Tudományos, oktatási együttműködésünk kiváló lehetőség oktatóink, kutatóink és hallgatóink Erasmus mobilitási programban való részvételre, kutatási projektekben való együttműködésre, a nemzetközi tudományos életben való még hangsúlyosabb jelenlétre. A kapcsolat azért is jelentős, mert a fogadó fél egyik fő képzési és kutatási profilja a kisgyermekkor pedagógiája, mely karunkon is prioritást élvez mind kutatási, mind képzési területen. Ezen látogatás jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy karunk – összhangban az intézményfejlesztési tervvel - pozíciója ezen a területen nemzetközileg is tovább erősödhessen, a fogadó intézménnyel kapcsolatunk kiszélesedjen.

A látogatáson sor került hasonló területeken és projektekben dolgozó külföldi kollégákkal való egyeztetésre, eszmecserére, közös munkákban és kutatásokban való együttműködés előkészítésére. A program részeként nagysikerű előadásokat tartottunk, bemutattuk kutatási témáinkat, eddigi eredményeinket, nemzetközi és hazai kutatási együttműködéseinket, karunk képzési és innovációs portfólióját. Varga László dékán megtisztelő meghívást és felkérést kapott egy közeljövőben megrendezendő olaszországi nemzetközi konferencián való részvételre és egy plenáris előadás megtartására.

Találkoztunk az egyetem vezetőivel, hallgatókkal, továbbá intézeteket látogattunk meg, illetve sort került óvodalátogatásra is. Partnerünkkel eszmecserét folytattunk új mobilitási lehetőségekről és a két kar közötti együttműködési megállapodás nyújtotta új lehetőségekről. Jelenleg két óvodapedagógia szakos hallgatónk folytat tanulmányokat Szardínián, a velük való találkozás is nagy öröm volt a kiutazó oktatók számára.

Dr. habil Varga László