SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny

A Benedek Elek Pedagógiai Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke a hagyományoknak megfelelően idén is megtartotta a Szép magyar beszéd versenyt november 12-én.

A versenyt Dr. habil. Varga László dékán úr nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a magyar nyelv hangzásában, finom árnyalatokat kifejező mivoltában különleges. Olyan közös kincsünk, melyet napjaink globalizálódó világában még inkább meg kell becsülnünk.

Dr. Molnár Csilla egyetemi docens Wacha Imre magyar nyelvész, beszédtanár szavait idézte: „A hangzás, a megszólaltatás kulcsa maga a szöveg. A tolmácsoló elsődleges feladata, hogy ne kívülről vigyen rá hangzásformát, ne egy általános séma alapján válassza meg és használja a beszéd hangzó elemeit. Az előadónak megfelelő tartalmi, nyelvi elemzéssel először át kell szűrnie magán a művet, hogy önmaga számára megérthesse felépítését, stílusát, műfaját, a szövegmondatokat, a szövegösszefüggést. Mindennek megvalósulása után tudja csak a szöveg írásképét a hallgató számára hangzó formára átalakítani, értelmezhetővé tenni.

Természetesen ebben a folyamatban egyénül is az írott szöveg, hiszen benne van a meghangosításban az előadó vérmérséklete, irodalmi jártassága is.”

A BPK idei versenyén részt vevő hallgatóink először a szabadon választott szövegüket mutatták be a 20-21. századi magyar publicisztikai, esszéirodalomból, illetve szépprózából. Ezt a kötelező szöveg előadása követte, amely ebben az évben Krúdy Gyula: Szindbád második útja című művéből vett részlet volt. 

A zsűri tagjai: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens, Frang Gizella tanársegéd, Kloiber Alexandra tanársegéd

A megmérettetés értékelésekor a zsűri meghozta döntését. 

1. helyezett: Varga Erika I. évf. gyógypedagógia szak
2. helyezett: Sterkovitz Izabella II. évf. óvodapedagógia szak
3. helyezett: Bíró Orsolya I. évf. óvodapedagógia szak

A díjazottak oklevélben és könyvjutalomban részesültek.  

Gratulálunk minden résztvevő hallgatónknak!

Dr. Molnár Csilla
egyetemi docens

Kloiber Alexandra és Németh Tamás fotói