Szlovákiai professzorok látogattak el Karunkra

Szlovákiai professzorok látogatták meg Karunkat 2018. január 23-án. 

A neves külföldi vendégek a trnavai (nagyszombati) egyetemről érkeztek. Dr. Dana Masarykova a pedagógiai kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyetteseként tevékenykedik, Dr. Branislav Pupala pedig a pedagógiai kar kisgyermekneveléssel foglalkozó professzora. A találkozó során Dr. habil Varga László dékán köszöntötte a vendégeket, majd Dr. Patyi Gábor tudományos és külügyi dékánhelyettes röviden bemutatta az Egyetemünket és a Karunkat, Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens az óvodapedagógus képzést, Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens az angol nyelv az óvodában specializációt és Velasquez Krisztina óvodapedagógus pedig a gyakorló óvodánkban folyó munkát ismertette. Ezt követően a vendégek is bemutatták az egyetemükön, karukon folyó oktatási és tudományos tevékenységet.

A szlovák vendégek látogatásának kettős célja volt. Egyrészt a kapcsolatfelvétel és intézményközi Erasmus+ szerződés előkészítése, másrészt pedig egyeztetés a jövőbeni pályázati-kutatási együttműködésekről. A kölcsönös bemutatkozást konstruktív megbeszélés követte egy tervezett nemzetközi kutatási projektről.